Studieopphold ved UNIS i 4. semester

Anbefalt studieløp for deg som ønsker et studieopphold ved UNIS i 4. semester.

På våren vil emnet BIOS3300 – Marinbiologi dekkes av emnet AB-202 - Marine Arctic Biology. Emnene AB-203 Arctic - Environmental Management eller AB-207 Research Project in Arctic Biology vil inngå som valgfrie emner. Kombinasjonen av de to emnene på 15 studiepoeng vil gi deg både erstatning for BIOS3300 – Marinbiologi og 20 studiepoeng valgfrie emner. Studenter som velger det anbefalte studieløpet (under) vil kunne være kvalifisert til minst fire av masterstudieretningene i biovitenskap så sant BIOS2100 – Generell økologi velges i 6. semester. Anbefalt studieløp:

6. semester BIOS2100 – Generell økologi Fordypningsemne/Valgfritt emne Fordypningsemne/Valgfritt emne
5. semester Fordypningsemne/Valgfritt emne Fordypningsemne/Valgfritt emne EXPHIL03 – Examen philosophicum
4. semester AB-202 Marine Arctic Biology AB-203 Arctic Environmental Management/ AB-207 Research Project in Arctic Biology
3. semester BIOS1140 – Evolusjon og genetikk BIOS1150 – Biologisk mangfold STK1000 – Innføring i anvendt statistikk
2. semester BIOS1120 – Fysiologi BIOS1130 – Biokjemi I FYS1001 – Innføring i fysikk
1. semester BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap og emner i HMS BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi KJM1002 – Innføring i kjemi / KJM1101 – Generell kjemi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

På denne siden finner du mer informasjon om å studere på Svalbard (UNIS).

Publisert 24. aug. 2018 14:06 - Sist endret 10. sep. 2018 13:57