Programmet tar ikke opp nye studenter

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (bachelor)

Vi har en forvaltning der datamaskiner treffer avgjørelser som er helt automatisert og ”uberørt av menneskehender”. Nettlogger samler spor som gjør at andre kan følge dine handlinger og bevegelser. Hvordan blir enkeltpersoners rettigheter og behov for beskyttelse påvirket av teknologien?

Hva kan du jobbe med?

  • vegard-200px Tverrfagligheten ga meg jobben 14. des. 2015 15:42

    Vegard jobber som rådgiver i Jernbaneverket. Han sitter midt i smørøyet, mellom systemutviklerne og brukerne av systemene. Her kommer hans tverrfaglige kompetanse fra studiet til sin rett.

  • maria_aas-300px Maria Aas - Lånekassen 14. des. 2015 15:38

    Maria Aas jobber som rådgiver i Lånekassen. Jobben består i mye teamarbeid på tvers av forskjellige fagfelt.

Mer ...
Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

include:events: The following has evaluated to null or missing: ==> conf.type [in template "layouts/event-listing.ftl" at line 7, column 9] ---- Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it. ---- Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)?? ---- ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: #if (conf.type = "groupedByDayEvents"... [in template "layouts/event-listing.ftl" at line 7, column 3] ----