Programmet tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge dette programmet?

Vi har en forvaltning der datamaskiner treffer avgjørelser som er helt automatisert og ”uberørt av menneskehender”. Nettlogger samler spor som gjør at andre kan følge dine handlinger og bevegelser. Hvordan blir enkeltpersoners rettigheter og behov for beskyttelse påvirket av teknologien?

Ny teknologi- nye muligheter

Ny teknologi gir nye muligheter, men også nye utfordringer: Betalingskort, mobiltelefonbruk og Internett-logger gjør at du hele tiden legger igjen spor etter dine bevegelser. I tillegg samler offentlige og private organisasjoner inn opplysninger om deg når du tar kontakt.

Samtidig gir den samme teknologien nye og spennende muligheter til å utvikle demokratiet og omstille offentlig sektor. Å bruke IKT for å videreutvikle demokratiet kan bety nettbaserte folkeavstemninger, full tilgang til forvaltningens saksdokumenter fra din egen stue og bruk av e-post for rask mobilisering i politiske saker.

Hos oss finner du et lite og engasjert fagmiljø som setter fokus på hvordan idealer om demokrati, rettssikkerhet og personvern kan ivaretas i en tid der offentlig sektor er i forandring, både som resultat av omorganiseringer og gjennom utstrakt bruk av IKT.

Gjennom studiet vil du få grunnleggende kunnskap om Internett-teknologi, datamaskiners oppbygging, programvare, databaser og datasystemer som brukes i offentlig forvaltning. Du lærer også hvordan offentlig sektor er organisert og hvilke prinsipper og idealer som gjelder her. Ikke minst vil du lære hvordan IKT og endret organisering påvirker realiseringen av idealene. Det legges stor vekt på at du skal bli en aktiv og selvstendig student. Avhengig av dine valg, vil studiet gi anledning til fordypning på ulike områder innen samfunnsvitenskap, informatikk og jus.

Kort om programmet

Ny teknologi gir nye muligheter og nye utfordringer. Tar du kontakt med offentlige og private organisasjoner, kan de samle inn opplysninger som kan benyttes til formål som ikke nødvendigvis tjener deg. Samtidig gir den samme teknologien nye og spennende muligheter, for eksempel nettbaserte folkeavstemninger og full tilgang til forvaltningens saksdokumenter fra din egen stue.

Studiet ser på hvordan idealer om demokrati, rettssikkerhet og personvern kan ivaretas i en tid der offentlig sektor forandres, gjennom bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), omorganiseringer og regelendringer.


Studiet passer for deg som er opptatt av hvordan IKT endrer samfunnet. Det tverrfaglige studiet gir deg grunnleggende kunnskap om Internett-teknologi, programvare som inneholder rettsregler, databaser og datasystemer som brukes i offentlig forvaltning.

Du lærer også hvordan offentlig sektor er organisert og hvilke prinsipper og idealer som gjelder for forvaltningens utøvelse av myndighet. Det legges stor vekt på at du skal bli en aktiv og selvstendig student. Avhengig av dine valg, vil studiet gi anledning til fordypning på ulike områder innen jus, informatikk og samfunnsvitenskap.

Studiemiljø

Hos oss er avstanden mellom ansatt og student liten. Vi bruker alle samme spiserom, og er du en aktiv student, vil du bli godt kjent med medstudenter, vitenskapelige og administrativt ansatte. Vi har en aktiv studentforening som arrangerer fadderuke for nye studenter, hytteturer, karrierekvelder og mye mer.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. juni 2019 12:33