Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier

Jobb

Mange av våre tidligere bachelorstudenter finner du i offentlig forvaltning, der de jobber som rådgivere og utredere. Den tverrfaglige profilen gir deg et bredt nedslagsfelt når du skal søke jobber.

Studiet kvalifiserer deg til å jobbe med prosesser i forbindelse med innføring, bruk og omorganisering av IKT i organisasjoner. Din kompetanse vil derfor være interessant både for offentlige forvaltningsorganer, konsulentfirmaer og firmaer som leverer IKT-løsninger til offentlig og privat virksomhet.

Videre studier

En bachelorgrad i Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet kvalifiserer for et videre masterstudium i forvaltningsinformatikk. Det vil også bli lagt til rette for at bachelorprogrammet skal danne grunnlaget for studier på masternivå innenfor andre samfunnsvitenskapelige, informatiske eller juridiske fagdisipliner. Ta kontakt med studiekonsulent-afin@jus.uio.no for veiledning om dette.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

 
En mastergrad gir deg mulighet for mer spesialiserte oppgaver og større ansvar i arbeidslivet. Arbeidsgiveres krav til kompetanse varierer, men innenfor statsforvaltning og kunnskapsorganisasjoner ansettes primært kandidater med høyere utdanningsgrad. Med en mastergrad vil du derfor øke valgmulighetene dine når du skal ut i arbeidslivet. Mange av våre studenter på master i forvaltningsinformatikk får jobb før de er ferdig med studiet.
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 17. okt. 2013 10:19