Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva kan du jobbe med?

Vegard jobber som rådgiver i Jernbaneverket. Han sitter midt i smørøyet, mellom systemutviklerne og brukerne av systemene. Her kommer hans tverrfaglige kompetanse fra studiet til sin rett.

Maria Aas jobber som rådgiver i Lånekassen. Jobben består i mye teamarbeid på tvers av forskjellige fagfelt.