Programmet tar ikke opp nye studenter

Kontakt

Info for både søkere og studenter på programmet

  • Generell info om studiet til potensielle søkere
  • Eksamensinformasjon
  • Karakterutskrift

Infosenteret

E-post: info@jus.uio.no

Telefon: 22 85 95 00

For studenter på studieprogrammet

- studieveiledning m.m.

Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN)

E-post: studiekonsulent-afin@jus.uio.no

Telefon: 22 85 00 83

IT-hjelp for studenter

  • Brukernavn og passord
  • Utskrift
  • Trådløst nett
  • med mer

Juriteket

Kontaktskjema

Telefon: 22 85 00 31

Opptak og registrering

  • opptak og studiekompetanse
  • semesteravgift
  • internasjonale studenter

Knutepunktet
– sentralt studentinformasjonssenter

Telefon: 22 85 82 00
Email: studentinfo@admin.uio.no

Mandag–fredag kl. 10–15