Utfasing

Her følger en oversikt over når DRI-emnene som inngår i bachelorgraden vil gå for siste gang. Etter siste ordinære eksamen vil det bli satt opp en utsatt prøve der de som var syke på eksamen, ikke besto eller ønsker å forbedre karakter, vil få mulighet til å ta eksamen en siste gang.

DRI1001 - Digital forvaltning skal ikke legges ned, men emnet ender navn til FINF1001.

Publisert 8. des. 2016 12:07 - Sist endret 2. juni 2017 11:15