Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet

Utenlandsopphold kan gjennomføres i studiets fjerde semester. Studenten kan da få fritak for det obligatoriske emnet RINF1000. Plan for utenlandsstudier skal godkjennes av programansvarlig. Dersom du ønsker å få et semester utenlands, ta kontakt med studiekonsulent ved AFIN i god tid.

Fordypningsvalg og frie valg kan gjennomføres som utenlandsstudium. Breddevalg kan bare gjennomføres som utenlandsstudium etter søknad til Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN).

PFIN gir generell forhåndsgodkjenning av aktuelle tverrfaglige emner ved utenlandske læreinstitutsjoner som anses å være godt egnet som breddevalg og fordypningsvalg. Etter søknad fra enkeltstudenter kan PFIN også godkjenne andre emner. AFIN utferdiger nødvendige bekreftelser på at emner er godkjent av PFIN.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 19. juni 2012 14:25