Hvorfor velge denne retningen?

En mastergrad i mikroelektronikk kan karakteriseres ved en kombinasjon av informatikk og mikroelektronikk. Dette vil gi en meget anvendelig utdannelse som passer svært godt for konstruksjon av store digitale- eller analoge systemer. Med en mastergrad kan du bidra i ledelse og utvikling av avanserte teknologiske prosjekter i en rekke små og mellomstore bedrifter eller forskningsinstitutter.

I studieprogrammet mikroelektronikk legges det vekt på både metodiske ferdigheter og teoretisk forståelse. Du vil få en spesialkompetanse på utvikling av integrerte kretser for bruk i blant annet datamaskiner og mobilt kommunikasjonsutstyr. Du velger å fordype deg innenfor følgende temaområder:

 • Mikroelektronikk inspirert av biologiske systemer, for
  eksempel i medisinske implantater
 • Avanserte signalkonvertere, for bruk i blant annet «high-end»
  audio-utstyr
 • Evolusjonær maskinvare, som kan brukes i roboter og
  tilsvarende intelligente systemer
 • Integrerte kretser med lav effekt, for bruk i satellitter og
  mobilt utstyr

Fagmiljøet samarbeider med en rekke universiteter i inn- og utland, og det er i tillegg samarbeid med flere forskningsinstitutter, som for eksempel SINTEF og NTNU, og bedrifter som kan tilby muligheter for ekstern veiledning. Mange av de vitenskapelige ansatte er aktive i et forskningsfelt og deltar på internasjonale konferanser. I tillegg til en internasjonal aktivitet, er det vanlig at de vitenskapelig ansatte er tilknyttet forskningsinstitutter, bedrifter eller andre universiteter.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 12:26