Jobb og videre studier

Høy kompetanse innenfor elektronikk og konstruksjon av integrerte kretser er etterspurt i arbeidsmarkedet. En kombinasjon av informatikk og mikroelektronikk vil gi en meget anvendelig utdannelse som passer svært godt for konstruksjon av store digitale systemer med betydelig innslag av høynivåprogrammering. En rekke bedrifter har behov for mikroelektronikkompetanse for å få gjennomført avanserte utviklingsprosjekt. Med en mastergrad kan du bidra i ledelse og utvikling av høyteknologiske prosjekter.

Et masterstudium i mikroelektronikk vil være et solid utgangspunkt for en forskerkarriere i fagfeltet. I tillegg til interessante forskerstillinger i bedrifter og forskningsinstitusjoner kan du søke deg til ph.d.-studiet ved Universitetet i Oslo eller andre universiteter.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juni 2012 11:14