Oppbygging og gjennomføring

Masterstudiet går over fire semestre. Det omfatter emner (totalt 60/90 studiepoeng) og masteroppgaven. Denne vil normalt sett være på 60 studiepoeng, men studieretningen kan også i prinsippet ta opp studenter til et kort oppgave (30 studiepoeng). Ingen studenter kan kreve en kort oppgave, men det blir opp til den enkelte veileder om vedkommende ønsker å ha korte oppgaver i sin ”oppgaveportefølje”. En skjematisk oppbygning av studiet er vist i tabellen nedenfor.

Regler for sammensetning av teoretisk pensum finner du under fellespresentasjonen av programmet.

Det er viktig å merke seg at studieretning velges når du søker om opptak til masterstudiet i elektronikk og datateknologi.

4. semester Masteroppgave Masteremne
3. semester Masteroppgave Masteremne
2. semester Masteroppgave Masteremne
1. semester Masteremne Masteremne Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Det er mulig å gjennomføre studiet på deltid. Dette må i så fall avtales med veileder(e) og institutt.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Fysisk institutt får mer informasjon.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 29. jan. 2014 08:40