Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

I masterstudiet benytter kandidaten sine kunnskaper fra bachelorstudiet til å gjennomføre et tidsavgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning. Gjennom masterstudiet skal kandidaten ha tilegnet seg tilstrekkelig faglig og teknisk kompetanse til å kunne forstå problemstillinger og se mulige løsninger. Masterstudiet skal gi kandidaten erfaring i å arbeide selvstendig og samtidig være en del av en forskningsgruppe.  Arbeidsformen skal gi kandidaten trening i å organisere og planlegge arbeidet slik at prosjektet gjennomføres i tråd med avsatte ressurser og innen klare tidsfrister. Studiet skal gi kandidaten trening i å analysere, vurdere og formidle informasjon, teorier, ideer, problemstillinger og løsninger i eget fagområde både skriftlig og muntlig.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 14:34