Studieopphold i utlandet

Som student ved Universitetet i Oslo har du mange muligheter til å ta deler av studiene ved et utenlandsk universitet. Les mer om utvekslingsmulighetene ved UiO og delstudier i utlandet.

I tillegg vil utveksling i noen tilfeller være mulig ved individuelle avtaler mellom student, veileder og forskere ved utenlandske institusjoner. Dette betyr at vi har en stor grad av fleksibilitet når det gjelder tidspunkt i studiet og varighet av et utenlandsopphold.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juni 2012 11:14