Sjekker om kablene har det bra

Morten jobber i et lite teknologiselskap som overvåker kraftkabler. Slik er han med på å sikre trygg energiforsyning.

Bilde av Morten Huseby

- 90 prosent av teknologien som ligger bak målingene vi gjør, er matte, forklarer Morten Huseby. Han er produktutviklingssjef i Wirescan.

- Jeg er produktutviklingssjef i Wirescan, et selskap med ti ansatte som jobber med elektriske kabler, sier Morten Huseby.- Vi har utviklet en måleteknologi som undersøker om kablene har det bra.

Gjennom målingene sine vurderer de kablenes elektriske og fysiske egenskaper. Selve målinga er enkel, men 90 prosent av teknologien bak er matte, nærmere bestemt transmisjonsligninger.

Effektiviserer tilsynet

En kabel som fører strøm er kobla i begge ender. Når de som bruker kablene skal gjøre vedlikehold på dem, må de koble fra strømmen. Men i Wirescan jobber de med en teknologi som gjør at du ikke trenger å koble av strømmen for å gjøre vedlikeholdet.

- Får vi til dette, blir vedlikeholdsprosessen mer effektiv, og man trenger ikke stoppe produksjonen for å gjennomføre tilsyn, sier Morten.

- Det er moro når de blir gira fordi de skjønner at vi kan hjelpe dem med å forenkle og forbedre vedlikeholdet på kablene.

Videreformidler kunnskap

- Jeg er ansvarlig for utviklingsprosjektene våre, der vi blant annet samarbeider med Sintef og partnere i andre land.

- Hvordan ser arbeidshverdagen din ut?

- En viktig arbeidsoppgave er å rapportere det vi driver med til de internasjonale eierne. Den kunnskapen vi produserer er jeg nødt til å forstå, for jeg skal formidle den videre, understreker Morten.

Han jobber også hands-on med produktutvikling. - I dag har vi en programvare som presenteres som én pakke. Jeg jobber for å dele den opp i flere komponenter; byggeklosser som kan brukes på flere og ulike måter.

Mortens jobbhverdag består også av arbeid opp mot mulige partnere; både de som lager kabler og de som bruker kablene, for eksempel e-verkene.

- Det er moro når de blir gira fordi de skjønner at vi kan hjelpe dem med å forenkle og forbedre vedlikeholdet på kablene, smiler han.

Utviklet eget patent

- I denne produktutviklinga får jeg bruk for det jeg lærte om elektromagnetisme i masterstudiet.

Ellers synes han at det viktigste han lærte i studietida, var nettopp å lære. Han mener at alt det spesifikke du trenger i arbeidet, lærer du etter at du har begynt å jobbe, men at en realfagsutdanning gir deg verktøykassa du trenger.

- All matten du sitter og pugger på skolen er små skrutrekkere som du får bruk for i arbeidet ditt, forklarer han.

Mange MN-studenter gjør masteroppgaver som blir del av større forskningsprosjekter på universitetet. Morten opplevde at veilederen hans oppmuntret ham til å tenke innovativt.

-Masteroppgaven min var helt mitt eget prosjekt, og førte til et eget patent. Det er ikke kommersialisert enda, men jeg har vært i samtaler med et portugisisk selskap som er interessert i å investere i det.

Realkompetanse

Morten hadde gått yrkesfag på videregående skole og var telekommunikasjonsmontør.

- Hvordan var det å skulle begynne å studere uten å ha studiekompetanse?

- Jeg fikk godkjent realkompetansen min, og kunne begynne på forkurs i matte og fysikk. Det var tøft, men jeg var veldig motivert.

-Ryker den store kabelen, står møllene bare der og vaier i vinden.

Sikrer energiforsyningen

Jobben i Wirescan opplever Morten som viktig fordi den bidrar til sikkerhet rundt energileveranser.

 - Etter Fukushimaulykken i Japan bestemte Tyskland seg for å legge ned alle sine atomkraftverk innen 2022. Vi merker at de satser stort på alternative energikilder, for eksempel vindkraft, påpeker han.

Tenk deg hundre vindmøller som har undervannskabler som samles i en hub, og fra denne huben går det bare én feit kabel inn til land. Ryker den kabelen, står møllene bare der og vaier i vinden.

- Vi kommer inn og måler hvordan denne eksportkabelen har det. Slik bidrar vi til større energisikkerhet.

Emneord: elektronikk, elektro, ingeniør, telekommunikasjon, kabler, produktutvikling, subsea, karriere, karriereintervju Av Anna Valberg
Publisert 10. juli 2017 14:37 - Sist endret 10. juli 2017 14:37