Studieopphold i utlandet

Det er ikke mulig å legge lengre studier i utlandet inn i denne årsenheten.

I vårsemesteret er det muligheter for et to-ukers opphold ved Det norske studiesenteret i York. Her undervises det i engelsk språk, britisk litteratur og britisk samfunn, politikk og historie. York er en vakker by med en spennende historie, og dette er en svært god mulighet studentene ved årsenheten bør benytte seg av.

 
Publisert 29. jan. 2013 11:37 - Sist endret 1. apr. 2014 14:17