Absolutt siste mulighet å hente bøker på Domus Medica så lenge UiOs bygninger er stengt/Last chance to get books at Domus Medica while UiOs buildings are closed

Hei,

(English below)

 

Etter at studentenes tilgang til Domus Medica ble slettet i går 17. mars kl.15 er det en absolutt siste mulighet til å hente bøker fra bokskap ut denne uken dvs innen fredag 20. mars!

Studentene som ønsker å hente bøker må komme denne uken mellom kl.9 og kl.15. De må ringe hovedekspedisjonen på 22 85 10 81 når de er framme for å bli sluppet inn (og for å bli sluppet ut). Studentene skal ikke henvende seg fysisk i hovedekspedisjonen, kun ringe 22851081.

Hovedekspedisjonen er bemannet med tanke på kritiske funksjoner på Institutt for medisinske basalfag og det er dessverre ikke kapasitet til å bruke tid til å slippe inn/ut studenter utover denne uken så det er viktig at studentene overholder denne siste fristen for henting av bøker. Besøk fra mange studenter innebærer også en smitterisiko for de ansatte som er satt til å betjene kritiske funksjoner i bygget.

Studenter i karantene og studenter med forkjølelsessymptomer må holde seg unna Domus Medica og spørre andre om hjelp med å få hentet sine bøker.

Ved spørsmål ta kontakt med MED-studieinfo.

 

Hi,

After the student access to Domus Medica was removed yesterday March 17th 3 p.m., an absolutely last chance is offered to collect books from the book lockers this week. Last possible chance is Friday March 20th!

Students who wish to get books need to come to Domus Medica this week between 9 a.m. and 3 p.m. Upon arrival call the main reception on 22 85 10 81 to be let into the building (and let out again).

Students should not contact the main reception in person, only by calling 22 85 10 81.

The main reception is manned to keep up critical services at the Institute of basic medical sciences and there is no capacity to let students in and out of the building after this week, so it is important to follow this absolutely last deadline for the collection of books. That students still need to get in the building is in itself a risk of spreading the virus to our employees who are in the building to serve critical functions.

Students in quarantine and students with symptoms of a cold are to stay away from Domus Medica and might ask fellow student for help to get their books.

If you have questions, contact MED Student Information

Publisert 18. mars 2020 10:17 - Sist endret 18. mars 2020 10:17