10 grunner til å velge klinisk ernæring ved UiO

Studerer du klinisk ernæring ved UiO er du en del av landets ledende fagmiljø innen ernæring.

1. Gir deg omfattende kunnskap om menneskekroppen – innen kosthold og ernæring

Gjennom studiene får du innsikt i samfunnsmessige forhold som påvirker kostholdet, og du lærer om sykdommer som har sin årsak i eller påvirkes av hva vi spiser.

Ernæring er et fagfelt i hurtig utvikling. Forskning på sammenhengen mellom kosthold og kroniske sykdommer viser at ernæring spiller en viktig rolle i en helhetlig medisinsk behandling.

2. Beskyttet tittel: Masterstudiet er ett av to studier i landet som gir autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog

Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel. For å jobbe som klinisk ernæringsfysiolog må du ha en mastergrad i klinisk ernæring. Masterprogrammene ved UiO og UiB er de eneste studiestedene i landet som gir deg autorisasjon. Uten autorisasjon får du ikke lov til å jobbe ved et sykehus.

3. Studiet har landets ledende fagmiljø

Studerer du på UiO er du tett knyttet til fagmiljøet. Her sitter Avdeling for ernæringsvitenskap.

Det betyr at du treffer mange av de mest erfarne professorene og forskningsgruppene som holder på med ernæring i Norge her. Du får alltid oppdateringer på hva som er det nyeste innenfor fagfeltet, og ikke minst kunnskapsrike forelesere.

4. Relevant utdanning til arbeidsoppgavene

Utdanningen innen klinisk ernæring ved UiO og UiB holder et høyt teoretisk og akademisk nivå. Det er et krevende studium å gjennomføre, men som til gjengjeld gir et høyt faglig nivå på de som utdannes.

En klinisk ernæringsfysiolog kan derfor jobbe meget selvstendig og ta mange avgjørelser som angår den medisinske ernæringsbehandlingen.

Du får klinisk praksis og kan jobbe med behandling av pasienter på sykehus etter studiet.

Med master i klinisk ernæring har du gode muligheter for å fortsette en forskerutdanning, og ta en doktorgrad (Phd), eller du kan prøve deg på Forskerlinjen.

5. Unike jobbmuligheter

Helsemyndighetene har signalisert at det blir stort behov for klinisk ernæringsfysiologer i fremtiden.

Helsedirektoratet baserer sine kostråd fra rapporten "Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer" fra Nasjonalt råd for ernæring.

Bak Nasjonalt råd i ernæring sitter blant annet:

  • Jøran Hjelmesæth, professor II, institutt for klinisk medisin, seksjonsleder Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold
  • Christine Henriksen, førsteamanuensis, seksjon for klinisk ernæring
  • Ahmed Madar, forsker, førsteamanuensis, klinisk ernæringsfysiolog Universitetet i Oslo, Institutt for Helse og samfunn

6. Karriere 

Du kan arbeide i både privat og offentlig sektor, innen toppidrett som i Olympiatoppen, i helsepolitisk ledelse og du kan bidra i samfunnsdebatten.

7. Du blir en del av et av de beste forskningsmiljøene i Europa innen ernæring

Avdeling for ernæringsvitenskap er et av de største og mest aktive forskningsmiljøene i Europa innen ernæring.

Senter for klinisk ernæring utgjør landets ledende miljø innen klinisk ernæring, med primærfunksjoner innen pasientbehandling, forskning og utdanning.

8. Finn løsninger på de store utfordringene i dagens samfunn

Klinisk ernæring er et fagfelt i hurtig utvikling. Diabets, hjerte- og karsykdommer, kreftsykdommer, over- og undervekt og spesialtilpasset ernæringsbehandling er bare noen av dagens utfordringer. Ernæring er et satsningsområde og Avdeling for ernæringsvitenskap har tre seksjoner som alle jobber innenfor sitt spesialfelt:

9. Du får spesialkompetanse som trengs ved sykehusene, som ikke leger og sykepleiere har

Kunnskapen kan du bruke til både forebygging og behandling, og du kan jobbe tverrfaglig med helsepersonell. Du får en unik kompetanse hvis du skal jobbe på sykehus og med pasientkontakt.

10. Du blir en del av et aktivt og sosialt studiemiljø

  • Ved masterstudiet blir du undervist av noen av landets fremste forskere og formidlere innen klinisk ernæring.
  • Ernæringsstudentene har sitt eget fagutvalg, som jobber med både faglige og sosiale spørsmål, og som jevnlig arrangerer faglige foredrag.
  • Ernæringsstudentene driver også tjenesten Mathjelpen som gir informasjon om ernæring til studenter og andre.
  • Når du skriver masteroppgaven din er du aldri alene, men jobber sammen en gruppe av forskere og studenter.
  • Du kan ta deler av studiet som utvekslingsstudent i Sør-Afrika
Publisert 22. des. 2015 13:56 - Sist endret 22. mars 2021 12:46