Tirsdag 09. august - Innføring i klinisk ernæring

Denne dagen blir dere introdusert for de tre forskjellige emneblokkene i ERN1010, samt emneblokklederne. Klinisk ernæringsfysiologer (KEF) som jobber på sykehus vil holde innlegg om hvordan det er å jobbe som KEF på sykehus. 

Bildet kan inneholde: rangpur, oransje, gul, leketøy, frukt.

Frukt og medisinsk utstyr. Foto: Øystein Horgmo.

10:00 Emnestart ERN1010 v/ Christine Henriksen

10:10 Presentasjon av emneblokkene v/ Christine Henriksen 

10:25 Undervisningsformer, litteratur og gjennomgang 

10:45 Administrativ info v/ Marielle Bjerke

11:15 Klinisk ernæringsfysiologers forening (KEFF) v/ Studentrepresentant Pernille Vetvik

11:45 Pause

12:45: Ta en appelsin - din første ernæringsforelesning v/ Christine Henriksen

13:20 Min jobb som klinisk ernæringsfysiolog på Lovisenberg Diakonale Sykehus v/ Nada Abedali

13:40 Ernæringspoliklinikken, Oslo Universitetssykehus v/ seksjonsleder Nicole Warmbrodt

14:00 Informasjon om teamsseminar på Sundvolden

14:15 Slutt

Publisert 16. juni 2022 08:47 - Sist endret 5. aug. 2022 09:28