Introuke for nye studenter ved Klinisk ernæring høst 2018

Hvis du er forhindret fra å møte opp må du få fraværet godkjent. Send beskjed til studieadministrasjonen på e-post a.s.k.cham@medisin.uio.no

Vi er klare til å gi deg en god studiestart på klinisk ernæring! Fra venstre mot høyre Bjørnar Kamøy, Pavlik J. Wang, Amalie Straum og Vegard Kvilesjø.  Foto: Trude Hamnes, UiO

Høstsemesteret 2018

Program for uke 33:

 

Mandag 13. august:

Sted: Runde Auditorium, Domus Medica

10:00   Velkommen til nye studenter v/ Rune Blomhoff

10:30   Navneopprop v/ Alieu SK Cham

10:45   Ny student på Universitetet i Oslo v/ Emilie Syse

11:00   Presentasjon av Fagutvalget v/ Hanna Skorstad Vetlesen

11:10   Presentasjon av Mathjelpen v/ Katrine Pettersen

11:20   Velkommen til Det medisinske fakultet v/ Studiedekan Kristin M. Heggen

11:35   Pause

12:00   Store auditorium, Domus Medica:

            Orientering om fadderordning, inndeling i faddergrupper, omvisning,

            gruppevise aktiviteter m/ medisin- og odontologistudenter v/ faddersjef Pavlik

14:00  Felles avreise til velkomstseremoni på Universitetsplassen

20:00  Fadderaktivitet - Utforsk Oslo By night (tidspunktet avtales nærmere faddergruppene imellom)

 

Tirsdag 14. august:

Sted: Runde Auditorium, Domus Medica

09:15  5-årig profesjonsstudium v/ Kirsten Bjørklund Holven

10:00  Pause

10:15  Ernæringsvitenskap ved UiO: Historien bak v/ Rune Blomhoff

10:45  Pause

11:00 Ta en appelsin v/ Christine Henriksen

11:45  Lunsjpause

12:30   Kef på sykehus (OUS)) v/Seksjon for klinisk ernæring v/ Nicole Warmbrodt

            Sted: Runde Auditorium, Domus Medica

12:45   Kef på sykehus (Lovisenberg Diakonale) v/ Mandeep Kaur Bains

            Sted: Runde Auditorium, Domus Medica

13:00   Klinisk ernæringsfysiologers forening (KEFF) v/ Mandeep Kaur Bains

            Sted: Runde Auditorium, Domus Medica

13:15 Pause

13:45  Store auditorium, Domus Medica:

Medisinsk bibliotek orienterer (Felles med medisin og odotologi)

14:30  Tirsdagens faglige program er slutt

20:00  Fadderaktivitet - Temafest på Anestesien (Hawaii)

 

Onsdag 15. august:
Sted: Runde Auditorium, Domus Medica
             

09:00  Velkommen og innledning v/ Christine Henriksen

  • Presentasjon av 1. semester-gruppen: Nanna Lien, Knut Thomas Dalen og Monica Hauger Carlsen

09:10  Ernæringstreet – en oversikt over ernæringsfaget v/ Christine Henriksen

09:45  Pause

10:00  Faglige og administrative krav og beskjeder

  • Litteratur, kommunikasjon, innleveringsprosedyrer, praksis og obligatorisk undervisning  v/ Christine Henriksen
  • Viktige nettsider for å administrere sine studier og henvisningsinstruks v/ Solvor Horrig Helland
  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS-modulene) v/ Solvor Horrig Helland

11:00   Pause

11:15   Overlevelsesteknikker for ernæringsstudentene v/ Dena Helene Alavi og Madeleine Skotnes

11:45   Lunsjpause

13:00   Presentasjon av Avdeling for ernæringsvitenskap; 3 forskerteam v/

  • Bjørn Steen Skålhegg (Molekylærernæring)
  • Kirsten Bjørklund Holven (Klinisk ernæring)
  • Nanna Lien (Ernæringsepidemiologi)

13:45   Onsdagens faglige program er ferdig

18:00   Fadderaktivitet - Rebusløp på St. Hanshaugen

 

 

Torsdag 16. august:

Sted: Store Auditorium og Runde Auditorium (se nedenfor)

10:00  Skikkethet, oppførsel og fremtreden v/ Morten Magelssen

           (Sted: Store Auditorium, Domus Medica m/ medisin- og odontologistudenter)

10:30  SiO Helse v/ fastlege Kine Lynum

           (Sted: Store Auditorium, Domus Medica m/ medisin- og odontologistudenter)

11:00  Karrieresenteret ved UiO

           (Sted: Store Auditorium, Domus Medica m/ medisin- og odontologistudenter)

11:15 Skikkethet som KEF v/Christine Henriksen (Sted: Runde Auditorium)

11:35 Torsdagens faglige program er slutt

12:00 – 16:00  Blindern games. Felles fadderaktivitet på Fysikkbakken, Blindern

 

Fredag 17. august (OBS: Undervisingsstart)

Sted: Runde Auditorium, Domus Medica

09:00  ERN1010 – Kostrådene (forelesning) v/ Rune Blomhoff

09:45  Pause

10:00  ERN1010 – Historikk og utvikling av kostholdsmetoder. Kosthold på befolkningsnivå (forelesning)  v/ Anne Lene Kristiansen

11:45   Lunsjpause

12:30   ERN1010 – Anbefalinger – næringsstoffinntak (forelesning) v/ Anne Lene Kristiansen

13:15   Fredagens forelesinger er ferdig

17:00   Fadderaktivitet - Ernæringsdåpen

22:00   Fadderaktivitet - Fest i Anestesien

 

 

 

Publisert 15. juni 2018 11:04 - Sist endret 14. aug. 2018 08:59