Programseminar avlyst

På grunn av den økende smittespredningen i befolkningen har vi dessverre sett oss nødt til å avlyse programseminaret på Sundvolden for høstens nye studenter på medisin, ernæring og odontologi. 

Nye studenter på medisin.

Nye studenter utenfor Domus Medica. Foto: Trude Hamnes, UiO.

Modulledelsen vil komme med informasjon om eventuell alternativ undervisning de to dagene. 

Har du spørsmål til seminaret, skriv til med-studieinfo@medisin.uio.no og kall eposten Programseminar.

Publisert 29. juni 2020 17:30 - Sist endret 11. aug. 2020 14:09