Informasjon til nye studenter

Er du ny student på klinisk ernæring? Her er oversikten du trenger ved studiestart.

Nettsider du bør vite om

Endre passord og videresende epost:

brukerinfo.uio.no

Digital timeplan:

minestudier.uio.no

Digital læringsplattform med læringsressurser

canvas.uio.no

Oppmelding til emner, resultat på eksamen, registrering og betaling av semseteravgift

studentweb.uio.no

Din epost ved Universitetet i Oslo

mail.uio.no

Registrering, frister og studentkort

https://www.uio.no/studier/registrering/

Semesterregistrering, StudentWeb og IT-tilgang:

For å kunne logge deg inn til UiO-tjenester må du først hente ditt brukernavn og passord som ny student. Brukernavn får du tilsendt på sms. Passord setter du selv. Dette gir deg generell IT-tilgang, det vil si tilgang til:

  • Studentweb  
  • E-post - alle nye studenter får opprettet en e-postkonto. Bruk din UiO-epost når du kontakter UiO. Det er denne adressen vi bruker for å gi deg beskjeder.
  • UiO sitt trådløse nettverk Eduroam
  • nettsider hos UiO som er forbeholdt UiOs studenter
  • brukerinfo.uio.no
  • eget hjemmeområde
  • utskriftstjenester
  • PC-stuer og programvare

For å få full IT-tilgang kreves registrert betaling av semesteravgift og registrering i StudentWeb. Dette gjelder for eksempel

  • Mine studier, som både inneholder timeplanen din, blir brukt til viktige beskjeder og inneholder undervisningsressurser. Selv om du kan se timeplanen i Mine studier uten å ha betalt semesteravgift, vil ressursene fra undervisningen (presentasjonene osv) ikke vise seg før betalingen din har blitt registrert pluss et par dager.

Alle studenter må altså betale semesteravgift og registrere seg i StudentWeb hvert semester.

Du kan logge deg på StudentWeb med blant annet:
-Brukernavn og password (feide)
-ID-porten. (Elektronisk ID fra MinID, BankID, Buypass og Commfides)

Du vil finne betalingsinformasjon og kan registrere deg. Merk at du blir meldt opp til medisinemner og Expil av studieadministrasjonen og ikke skal gjøre dette selv.

Studenter kan bruke appen Studentbevis for kvittering av betalt avgift. Vil man ha semesterkvittering på papir må den bestilles på Studentweb.

For å få tilgang til UiO-bygg trenger du å få laget studentkort. Kortet trengs også for å få hentet utskrifter fra en del skrivere og kan brukes som lånekort i biblioteket.

Forhåndspåmelding Exphil av studenter på profesjonsstudier

Ikke meld deg på Exphil i Studentweb selv. Du blir meldt til Exphilundervisning av studieadministrasjonen og skal ikke gjøre dette.

Er du tatt opp til klinisk ernæring skal du bare sjekke hvilken seminargruppe du er meldt til i StudentWeb under menyen: Se opplysninger om deg -> Undervisning

Har du Exphil fra før? Da kan du få det godkjent ved å gi tillatelse til innhenting av resultater fra andre studiesteder i Studentweb, og gi beskjed om at du har ekstern Exphil. Nærmere beskjed blir gitt av studieprogrammet.

Har du tatt exphil og ønsker fulltidsstudier første halvår må du selv melde deg opp til et emne med 10 studiepoeng i Studentweb. Hvilket emne du tar har ingen betydning for ditt studieløp i klinisk ernæring.

Vaksinering mot hepatitt B

SiO Helse tilbyr vaksinering mot Hepatitt B for ernæringsstudenter i samarbeid med UiO.

Helsefagstudenter er mer utsatt for smittefare enn resten av befolkningen, og det er derfor anbefalt, men ikke obligatorisk, å vaksinere seg. Vi bestiller vaksine spesielt til deg, påmelding til vaksinasjon er således forpliktende og bindende. Hvis du av en eller annen grunn ikke skal ta vaksine mot heptatitt B, gi beskjed til studiekonsulenten så fort som mulig. 

Informasjon om vaksinering gis under studiestart, og vaksinasjonsdatoer legges ut i Canvas eller på MED-studieinfo på Facebook.

Hvis du ikke tar vaksinen på oppsatte datoer må du ta den selv senere, for egen regning.

MRSA

Ved studiestart må alle nye ernæringsstudenter fylle inn egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose. Dette skal leveres til studieadministrasjonen ved Marielle Veneranda Bjerke. Siste frist er 1. September. Du kan lese mer om medisinsk testing og tilbud om vaksinering på våre nettsider.

Politiattester

Har du merknad på politiattesten må den sendes inn så raskt som mulig og senest innen tre uker etter at du mottok tilbud om opptak.

For å dokumentere at du trenger politiattesten, skal du laste opp brevet fra Samordna opptak som ligger i nettsøknaden din. Det inneholder et eget avsnitt om politiattest.

I nettsøknaden til politiet skal du velge formål med attesten. Du skal velge kategori "Studenter" og formål "Opptak - kommunale helse- og omsorgstjenester.

Studenter som mottar politiattest digitalt skal også levere den i dette formatet til UiO. For å levere i Nettskjema må du ha et aktivt brukernavn og passord ved UiO.

NB! Politiattester skal ikke sendes som vedlegg til epost.

Levering av politiattest på papir.

Nettside om politiattest for studenter ved UiO.

 

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse

Det er ikke adgang til å bytte gruppe i den obligatoriske undervisningen.

Fremmøte kontrolleres ved signatur på fremmøteskjema som veileder har, og det er studentenes ansvar å signere i fremmøteskjemaet hver gang. Registrering gjøres ved undervisningsaktivitetens start. For å få godkjent fremmøte må studentene møte presis til undervisningen. Studenter som møter for sent kan ikke forvente å få registrert godkjent fremmøte.

Les mer om fraværsreglene på emnesiden under: Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

UiO har som målsetting at våre studenter og ansatte skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø, samt at all undervisning og forskning skal foregå i trygge omgivelser.

Følgende obligatoriske nettbaserte HMS-emner inngår i ERN1010:

Alle HMS-emnene er obligatoriske og må gjennomføres for å kunne gå opp til eksamen i ERN1010. Alle emner skal være gjennomført innen 1. Septembar. Krav til 80% rette svar for bestått. Ved ubestått, les gjennom teorien en gang til og forsøk på nytt! Du kan ta testene så mange ganger du vil. 

Taushetsløfte

Som student ved Det medisinske fakultet omfattes du av taushetsplikten ettersom du i studiesammenheng yter helsehjelp som helsepersonell. Du bekrefter at du kjenner taushetsløftet gjennom registrering i StudentWeb.

Skikkethet

Alle studenter på profesjonsstudiet i klinisk ernæring er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering.

Informasjon om skikkethet blir under studiestartsuke.

Se brosjyre om skikkethet

Tilrettelegging av undervisning

Studiet regnes som hovedbeskjeftigelsen. Arbeids-, forsknings-, økonomiske forhold og bostedsadresse gir ikke grunnlag for å innvilge tilrettelagt undervisning.

Hvor finner jeg rommet der jeg skal ha undervisning?

Første emne for ernæringsstudenter ERN1010, har undervisningen de første ukene i Store Auditorium på Domus Medica (DME), se veibeskrivelse under.

DME = Domus Medica

Domus Medica, kalles også for preklinisk eller PK, og her er store deler av undervisningen i modul 1 og 2, før du kommer ut i klinikken på sykehusene.

Ta 17 eller 18-trikken til endestoppet, Rikshospitalet. Når du går av trikken ligger hoveddelen av Rikshospitalet og Domus Medica på hver sin side av trikkeskinnene.

For å komme til Domus Medica må du gå inn mellom pasienthotellet og bygg A av Rikshospitalet, mellom to bygninger inn til en tredje bygning som er Domus Medica. Hovedinngang Nord er godt merket.

DME Store auditorium:

Det store auditoriet, Domus Medica. Store auditorium ligger til høyre med en gang du går inn hovedinngang Nord på Domus Medica. Store auditorium har to innganger i 1. eatsje og en inngang i 2. etasje.

DME Nye auditorium 13:

Når du kommer inn hovedinngang Nord til Domus Medica tar du til venstre ved første anledning, da runder du hjørnet med resepsjonen til IMB på venstre side.

Gå gjennom branndøren, og rett etter du har passert noen blå toaletter på venstre side ligger Nye auditorium 13 under trappen på venstre side. Auditoriet har tre innganger, to i 1. etasje og en i 2. etasje.

DME Seminarrom 1151:

Gå inn hovedinngang Nord til Domus Medica, fortsett rett frem til du har passert Medica Spiseri på høyre side. Fortsett å gå inntil du ser en utgang mot ringveien, hovedinngang Syd, og siste dør på høyre side, før utgangsdøren, er seminarrom 1151.

Runde auditorium:

Fra hovedinngang Nord, ta første mulige til venstre slik at du har resepsjonen til IMB på venstre side. Fortsett rett frem, forbi Nye auditorium 13, til du ser Kafé Eric på høyre side. Ta til høyre inn i kaféen, og på høyre side av kaféen ligger inngangen til Runde auditorium.

Øvrige rom:

Mange rom på Domus Medica har kun et firesifret tall som romnummer. Det første sifferet sier noe om hvilken etasje rommet ligger i. Eksempelvis rom 1151 ligger i 1. Etg altså samme etasje som hovedinngangen går inn i. 

Rom som starter med ”R-”:

Fra hovedinngang Nord, ta første mulige til venstre slik at du passerer resepsjonen til IMB på venstre side. Fortsett rett frem, forbi Nye auditorium 13, til du ser Kafé Eric på høyre side. Gå inn i kaféen og gå opp trappen to etasjer, her finnes både datarom og grupperom.

Rom som starter med ”L-”:

Fra hovedinngang Nord, ta første mulige til venstre slik at du passerer resepsjonen til IMB på venstre side.

Fortsett rett frem, forbi Nye auditorium 13 og Kafé Eric. Du kommer nå til enden av gangen, her er det en dør rett frem før gangen går ned trappen på venstre side.

Døren leder inn i et trappehus hvor det i de ulike etasjene er ”L-rom”. Se videre på romnummeret for å vite hvilken etasje du skal i, når du har funnet riktig etasje er det skilt på veggene som viser veien videre.

Andre nyttige lenker

Eksamen

Tilrettelegging

Kontakt:

MED-studieinfo

Programsiden

Masterprogrammet i Klinisk ernæring 

Publisert 5. juli 2016 12:21 - Sist endret 12. feb. 2020 10:12