Introuke for nye studenter ved klinisk ernæring høst 2019

Hvis du er forhindret fra å møte opp på første dag må du få fraværet godkjent. Send beskjed til studieadministrasjonen på e-post ann.phung@medisin.uio.no

Mandag 12. august:

Sted: Runde Auditorium, Domus Medica

10:00   Velkommen til nye studenter v/  Rune Blomhoff

10:30   Navneopprop v/ Ann Phung

10:45   Ny student på Universitetet i Oslo v/ Julie Glimsdal og Katrine Pettersen

11:00   Presentasjon av Fagutvalget v/ Julie Glimsdal og Katrine Pettersen

11:10   Presentasjon av Mathjelpen v/ Oda Hammer

11:20   Velkommen til Det medisinske fakultet v/ Visedekan Eivind Engebretsen

11:35   Pause

11:45   Store auditorium, Domus Medica:

            Orientering om fadderordning, inndeling i faddergrupper, omvisning,

            gruppevise aktiviteter m/ medisin-, og odontologistudenter v/ faddersjef

 

14:00  Felles avreise til velkomstseremoni på Universitetsplassen

20:00  Fadderaktivitet – Temafest anestesien

 

Tirsdag 13. august:

Sted: Runde Auditorium, Domus Medica

09:15  5-årig profesjonsstudium v/ Kirsten Bjørklund Holven

09:45  Pause

10:00  Ernæringsvitenskap ved UiO: Historien bak v/ Rune Blomhoff

10:30  Pause

10:45  Presentasjon av Avdeling for ernæringsvitenskap; 3 forskerteam v/

 • Bjørn Steen Skålhegg (Molekylærernæring)
 • Kirsten Bjørklund Holven (Klinisk ernæring)
 • Anette Hjartåker (Ernæringsepidemiologi)

  11:30  Lunsjpause

  12:15   Kef på sykehus (OUS)) v/Seksjon for klinisk ernæring v/ Nicole Warmbrodt

              Sted: Runde Auditorium, Domus Medica

  12:30   Kef på sykehus (Lovisenberg Diakonale) v/ Mandeep Kaur Bains

              Sted: Runde Auditorium, Domus Medica

  12:45   Klinisk ernæringsfysiologers forening (KEFF) v/ Mandeep Kaur Bains

              Sted: Runde Auditorium, Domus Medica

  13:00 Tirsdagens faglige program er slutt

   

  13:00 Parkdag (Spill, grilling etc.)

   

  Onsdag 14. august:
  Sted: Runde Auditorium, Domus Medica
               

  09:00  Velkommen og innledning v/ Christine Henriksen

 • Presentasjon av 1. semester-gruppen: Nanna Lien, Jason Matthews og Monica Hauger Carlsen

  09:10  Faglige og administrative krav og beskjeder

 • Viktige nettsider for å administrere sine studier og henvisningsinstruks v/ Ann Phung
 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS-modulene) v/ Ann Phung
 • Litteratur, kommunikasjon, innleveringsprosedyrer, praksis og obligatorisk undervisning  v/ Christine Henriksen

  10:15 Omvising på Avdeling for ernæringsvitenskap og Poliklinikken v/ Christine Henriksen

  10:45   Pause

  11:00   Overlevelsesteknikker for ernæringsstudentene v/ Benedicte Beichmann og Hedda Beate Berg 

  11:30   Lunsjpause

  12:15   Ta en appelsin v/ Christine Henriksen

  13:00   Onsdagens faglige program er ferdig

   

  13:00   Fadderaktivitetsdag

   

  Torsdag 15. august:

  Sted: Store Auditorium og Runde Auditorium (se nedenfor)

  09:45  Store auditorium, Domus Medica:

  Medisinsk bibliotek orienterer (Felles med medisin og odotologi)

  10:30  SiO Helse v/ fastlege Kine Lynum

             (Sted: Store Auditorium, Domus Medica m/ medisin- og odontologistudenter)

  11:05  Karrieresenteret ved UiO (Sted: Store Auditorium, Domus Medica m/ medisin- og odontologistudenter

  11:15  Lunsjpause

  12:00 – 12:30 Skikkethet, oppførsel og fremtreden v/ Morten Magelssen

        (Sted: Store Auditorium, Domus Medica m/ medisin- og odontologistudenter)

  12:45 Skikkethet som KEF v/ Christine Henriksen (Sted: Runde Auditorium)

  13:15 Torsdagens faglige program er slutt

   

  17:00 Fadderaktivitet: Rebusløp

   

  Fredag 16. august (OBS: Undervisningsstart)

  Sted: Runde Auditorium, Domus Medica

  09:00  ERN1010 – Kostrådene (forelesning) v/ Rune Blomhoff

  09:45  Pause

  10:00  ERN1010 – Historikk og utvikling av kostholdsmetoder. Kosthold på befolkningsnivå (forelesning)  v/ Anne Lene Kristiansen

  11:45   Lunsjpause

  12:30   ERN1010 – Anbefalinger – næringsstoffinntak (forelesning) v/ Anne Lene Kristiansen

   

  13:15   Fredagens forelesinger er ferdig

  17:00   Fadderaktivitet - Ernæringsdåpen

  22:00   Fadderaktivitet - Fest i Anestesien

   

   

   

Publisert 17. juni 2019 15:05 - Sist endret 6. aug. 2019 14:24