Søknadsprosedyre

Søknad på fakultetets/instituttets avtaler

Søknad leveres elektronisk i SøknadsWeb. Velg Delstudier i utlandet - Det medisinske fakultet - Søknad på delstudier (MED). I tillegg leveres følgende til studiekonsulenten på programmet innen fristen:

 • Kvittering fra søknadsweb.
 • Motivasjonsskriv på engelsk (kort om motivasjon for utveksling).
 • Ordinært søknadsskjema (skjema fås hos studiekonsulenten på programmet).
 • Medical Insurance (Sør Afrika)
 • CV
 • Kopi av pass

Søknad på UiO@-avtalene:

Foreløpig søknad leveres elektronisk i SøknadsWeb. Velg Delstudier i utlandet - Det medisinske fakultet - Søknad på delstudier (MED). Mer informasjon om søknadsprosessen finner du på uio@utlandet.

Viktige punkter ved søknad og senere

 • Les informasjonen på denne nettsiden grundig samt generell informasjon på UiOs Seksjon for internasjonale programmers nettside Delstudier i utlandet.
 • Skal du studere utenfor Europa, trenger du ofte visum.
 • Offisielt svar kan normalt ventes hhv. i slutten av mai/første halvdel av juni og slutten av november/begynnelsen av desember (dette vil variere endel, avhengig av universitet), enten direkte til studenten eller via Fakultetet. Som regel vil man få tilsendt en informasjonspakke fra internasjonalt kontor ved det universitetet man er blitt akseptert, med info om språkkurs, bolig m.m. I noen tilfeller forventes man selv å skaffe seg denne informasjonen på nettsidene til det aktuelle universitetet. Vær oppmerksom på at endel universiteter har svært få studenthybler til rådighet, men i slike tilfeller er de som regel behjelpelige med å formidle bolig på det private marked.
 • Husk at du må betale semesteravgift og semesterregistrere deg ved UiO i perioden du er på utveksling. Semesterregistering foregår som kjent på StudentWeb. I eksamensbildet vil de emnene du egentlig skulle ha tatt ved UiO automatisk dukke opp. Alle disse alternativene kan du si "ok" til.
 • Om mulig, prøv å få utstedt Transcript of Records (dokumentasjon på undervisning/eksamener) før hjemreise. Hvis det er eksamensresultater som ennå ikke er klare på det tidspunktet, må du minne den lokale koordinatoren på å ettersende T. of. R. Du trenger denne dokumentasjonen for å få godkjent utvekslingsoppholdet.
 • Ved hjemkomst må det leveres rapport: Erasmus og andre avtaler.
Publisert 11. mars 2014 10:37 - Sist endret 23. jan. 2020 17:11