40-grupper ved program for europeiske språk

For å sikre faglig bredde i graden skal du velge et støttefag innenfor et annet fag enn det du tar bachelor i. Ved Universitet i Oslo kalles dette støttefaget en 40-gruppe. 40-gruppen består av 40 studiepoeng. I Studentweb kan du velge fra listen under. Du kan kun velge hele 40-grupper, og du kan ikke sette sammen din egen 40-gruppe.

Hva kan jeg velge?

Hvis du vil velge en 40-gruppe som ikke står på listen eller trenger råd om valg av 40-gruppe, kan du ta kontakt med studiekonsulenten din.

ILOS har tidligere godkjent både PPU (60 studiepoeng) og JUR1000 (50 studiepoeng) som 40-gruppe. Ta kontakt med studiekonsulenten din hvis du har noen av disse emnene og ønsker å bruke dem i graden din.

Språk, litteratur og områdestudier

Andre kultur- og samfunnsfag

Arabisk og Midtøsten-studier (40ARAS-MØNA)

Bosnisk/kroatisk/serbisk (40BKSS)

Engelsk (40ENG)

Fransk (40FRA2)

Gammelgresk (40 GRES)

Italiensk språk og kultur (40ITASKUL2) 

Keltisk filologi (40KELT)

Latin (40LATS2)

Lingvistikk (40LING1)

Litteratur (40LIT5)

Moderne retorikk og språklig kommunikasjon(40RETKOM)

Nederlandsk (40NEDS)

Nordisk språk (40NORS2)

Nordisk språk og tekst (40NORST)

Nordisk språk og litteratur (40NOR)

Nordisk litteratur 1 (40NORL1)

Nordisk litteratur 2 (40NORL2)

Norrøn filologi (40NFI)

Norsk som andrespråk (40NOAS2)

Norsk for internasjonale studenter (40NORINT)

Polsk (40POLSK1)

Portugisisk (40POR)

Russisk (40RUSS2)

Spansk (40SPA)

Tsjekkisk (40TSJ1)

Tysk (40TYSK)

 

Antikken (40ANTIKK1)

Arkeologi (40ARK)

Europastudier (40-EURO)

Eldre historie (40ELDREHISTORIE)

Etikk og politisk filosofi (40ETIKK)

Filosofi (40FIL1)

Historie (40HISGENERELL) (tar ikke lenger opp studenter)

Idehistorie (40IDE1)

Japan-studier (40OMR-JAP)

Kina-studier (40OMR-KINA)

Kjønnstudier (40KFL)

Kriminologi (40KRIM-003)

Kristendom (40KRIS)

Kulturhistorie (40KULH)

Kunsthistorie - antikken til renessansen (40KUN2)

Kunsthistorie - fra barokken til samtid (40KUN3)

Medievitenskap (40MEDIEVIT1)

Musikkvitenskap (40MUS1)

Nyere historie (40NYEREHISTORIE)

Områdekunnskap om Midtøsten og Nord-Afrika (40OMR-MØNA)

Pedagogikk (40PED)

Psykologi (40PSY)

Religionshistorie (40REL1)

Runologi (40RUN)

Samfunnsgeografi (40-SGO)

Samfunnsøkonomi (40-ECON)

Sosiologi (40-SOS2) 

Sosialantropologi (40-SANT)

Spesialpedagogikk (40SPED)

Statsvitenskap (40-STV)

Øst-Europastudier (40OSTEUROPA)

Hva bør jeg tenke på når jeg velger?

Valg av 40-gruppe kan støtte opp under eventuelle videre masterstudier eller arbeid i den bransjen du ønsker å jobbe innenfor.

Arbeidslivsrelevans

 • Tenk på hva du ønsker å jobbe med etter studiene, og velg en 40-gruppe som sammen med fordypningsfaget kan gi deg den kompetansen du ønsker og arbeidsgivere ser etter.
 • Er du usikker på hvor du kan jobbe etter endt studium? På bransjesidene ser du hvilke bransjer som erfaringsmessig er særlig aktuelle. Her finner du også karriereintervjuer med tidligere studenter om hvordan studiene har vært nyttige for dem i arbeidslivet.
 • Hvis du kan tenke deg å undervise i videregående skole, bør du ha to skolefag. Da kan 40-gruppa bygges ut til 60 studiepoeng ved å bruke de frie emnene. Les mer om skolefag ved HF.
 • Flere bransjer foretrekker erfaringsmessig jobbsøkere med tverrfaglig kompetanse. Aktuelle støttegrupper kan være samfunnsøkonomi, statsvitenskap, sosiologi, medievitenskap eller organisasjon, ledelse og arbeid. Også 40-gruppen i moderne retorikk og språklig kommunikasjon er relevante for visse bransjer. Arbeidsgivere innen kulturfeltet ser f.eks. ofte etter søkere med ekstra kompetanse i kommunikasjon, ledelse eller informatikk. Ta kontakt med studiekonsulenten om du vil ta en 40-gruppe i organisasjon, ledelse og arbeid.
 • Arbeidslivet etterspør språk- og kulturkompetanse. Har du for eksempel en språkfordypning fra videregående, kan det være en idé å videreutvikle språkferdighetene med en relevant 40-gruppe. Vi tilbyr også noen 40-grupper uten forkunnskapskrav der du kan lære et nytt språk. Men merk at dersom du kun tar 40 studiepoeng i språket, vil ferdighetene være begrensede. Du bør bare velge en 40-gruppe i et nytt språk dersom du har andre muligheter for å supplere språkferdighetene dine (for eksempel ved utenlandsopphold eller ved å ta ytterligere emner som frie emner).
 • Arbeidsgivere ser positivt på søkere som har et utenlandsopphold i graden sin. Det er et stort pluss å studere et språk og tilhørende kultur i et land der språket brukes. I utlandet kan du ta emner som ikke tilbys ved UiO, og disse kan ofte innpasses i 40-gruppen din eller brukes i graden som frie emner. Se UiOs nettside om godkjenning og innpassing av delstudier i utlandet for fremgangsmåte og mer informasjon.

Masterstudier

 • Velg en 40-gruppe som støtter opp under det fagområdet/den delen av faget du er mest interessert i, og som du kan tenke deg å fordype deg ytterligere i hvis du vil begynne på en mastergrad.
  • Hvis du vil skrive en masteroppgave knyttet til et land eller en region, kan du i noen fag kan velge en 40-gruppe i områdestudier.
  • Hvis du vil skrive en masteroppgave knyttet til et historisk eller samfunnsvitenskapelig tema, kan du velge en 40-gruppe i et kultur- eller samfunnsfag for å få en bredere faglig forståelse og innsikt.
  • Hvis du skal lese kilder eller faglitteratur på et bestemt originalspråk, kan du velge en 40-gruppe i et språkfag. I tillegg til engelsk er særlig tysk og fransk, men også italiensk, russisk og spansk, språk der det er skrevet mye faglitteratur innen de fleste fagfelt.
  • Hvis du er interessert i språk, kan du velge et annet språk som belyser språket du fordyper deg i gjennom slektskap eller større ulikhet.
  • Hvis du er interessert i en nasjonallitteratur, kan du få en bredere litteraturhistorisk og -teoretisk bakgrunn hvis du velger en 40-gruppe i allmenn litteraturvitenskap.
 • En 40-gruppe utvidet til 80 studiepoeng ved hjelp av frie emner vil ofte kvalifisere for opptak til master i samme fag. Les hva som står i emnegruppepresentasjonen og i opptakskravene til master for å få vite hvilke emner du bør velge for å kvalifisere deg til master. Hvis du har spørsmål eller er i tvil kan du ta kontakt med studiekonsulenten for det aktuelle masterprogrammet.
Publisert 19. des. 2012 16:15 - Sist endret 3. juli 2020 08:39