Informasjon fra oppfølgingsmøtet 13.11.2019

Powerpoint fra oppfølgingsmøtet i november med informasjon om studietur:

https://www.uio.no/studier/program/euram/studieretninger/fransk/beskjeder/studietur-og-mote-fransk_cms---kbe.pptx

Publisert 28. nov. 2019 10:28 - Sist endret 28. nov. 2019 10:28