Oppbygging og gjennomføring

Bachelorstudiet i fransk består av 180 studiepoeng, fordelt på disse fire kategoriene: 

• Fordypning i fransk, 80 studiepoeng (80-gruppe i fransk)
• Støttegruppe i språk-, kultur - eller samfunnsfag, 40 studiepoeng (40-gruppe)
• Frie emner, 40 studiepoeng. Studenter uten tilstrekkelige forkunnskaper, anbefales å ta emnet FRA1000 – Fransk språkbruk i første semester.
EXPHIL03 – Examen philosophicum (10 studiepoeng) og Exfac (10 studiepoeng).

Oppbygging av 80-gruppe i fransk for studenter med opptak til og med høsten 2016

Studieløp

6. semester Emne fra 40-gruppe Emne fra 40-gruppe EXPHIL03 – Examen philosophicum
5. semester Emne fra 40-gruppe Emne fra 40-gruppe EXFAC
4. semester Fritt emne / studieopphold i utlandet Fritt emne / studieopphold i utlandet 2000-emne i fransk / studieopphold i utlandet 
3. semester
Fritt emne
 
 

2000-emne i fransk / studieopphold i utlandet 

2000-emne i fransk / studieopphold i utlandet

2. semester FRA1101 – Fransk grammatikk 2 FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) FRA1501 – Fransk historie fra Revolusjonen til i dag
1. semester FRA1000 – Fransk språkbruk eller annet fritt valgt emne FRA1110 – Fransk grammatikk 1 FRA1103 – Fonologi og muntlig fransk

 

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Utenlandsopphold

Vi anbefaler alle franskstudenter å reise på utveksling til et av universitetene vi har utvekslingsavtaler med i 3. og/ eller 4. semester: Se studieopphold i utlandet og  UiOs utvekslingsavtaler. Studieløpet ditt må planlegges i samråd med studiekonsulent, og emner tatt i utlandet kan etter forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning innpasses som emner i 80-gruppen eller som frie studiepoeng.

Fordypning i fransk (80-gruppe)

50 studiepoeng obligatoriske emner:  

30 studiepoeng valgfrie emner på 2000-nivå i fransk. Dersom du skal søke deg inn på master, anbefaler vi at du tar 2000-emner innen den disiplinen du planlegger å skrive  masteroppgaven innenfor. 

Se emnegruppens nettside for mer informasjon.

Støttegruppe (40-gruppe)

En 40-gruppe består av 40 studiepoeng innen et fagområde. Se liste over mulige 40-grupper og tips for valg av 40-gruppe. Du kan ikke ta en 40-gruppe i fransk, og du kan ikke selv sette sammen en 40-gruppe. 

Frie emner

40 studiepoeng frie emner velger du selv, men det er lurt å tenke grundig gjennom hvilke emner du tar. Du kan for eksempel ta flere emner i fransk eller bruke de frie emnene til å bygge ut en 40-gruppe til 60 studiepoeng, slik at du får undervisningskompetanse i et skolefag. Se her for tips om valg av frie emner.

Exphil og exfac

Du kan velge om du tar EXPHIL03 – Examen philosophicum med seminarvarianten eller selvstudiumsvarianten. Vi anbefaler sterkt at du tar seminarvarianten og følger undervisningen. Alle exfac-emner ved UiO kan inngå i graden, men vi råder deg til å ta en av disse anbefalte exfac-variantene. Har du spørsmål om valg av exfac, ta kontakt med din studiekonsulent.

Innpassing av annen utdanning

Hvis du har utdanning fra andre universiteter og høgskoler i Norge eller utlandet, kan du søke om å få utdanningen innpasset i graden etter at du har fått opptak. Se egen nettside for mer informasjon om innpassing av ekstern utdanning. Hvis du har avlagt exphil/ exfac ved UiO, trenger du ikke søke om innpassing. Gode forkunnskaper fra videregående skole kan ikke gi fritak fra obligatoriske emner.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Europeiske Språk

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 27. mars 2013 10:49 - Sist endret 24. mai 2018 13:01