Oppbygging og gjennomføring

Studiet går over tre år og består av til sammen 180 studiepoeng:

  • fordypning i italiensk, minst 80 studiepoeng (80-gruppe)
  • støttefag, minst 40 studiepoeng (40-gruppe)
  • frie emner, inntil 40 studiepoeng (20 studiepoeng hvis du velger ITA1000 – Innføring i italiensk som fritt emne) 
  • ex.phil og ex.fac, 20 studiepoeng

Forkunnskaper

Ved å ta en diagnostisk test kan du selv finne ut hvilket av studieløpene under du bør velge. Du bør oppnå minst 70 prosent riktige svar for å følge studieløpet for studenter med forkunnskaper. Hvis oppnår lavere enn dette på testen, bør du begynne på studieløpet for studenter uten forkunnskaper.

Utenlandsopphold

Studiet er lagt til rette for at du skal reise på utveksling i fjerde eller femte semester. Du kan også reise ut et helt år. Hvis du ikke har anledning til å reise på utenlandsopphold, må du søke om fritak fra dette før du gjør ferdig graden din.

Studieløpet ditt må planlegges med tanke på utenlandsopphold i god tid i forveien, gjerne i samråd med studiekonsulenten og utvekslingskonsulenten. Emner tatt i utlandet skal forhåndsgodkjennes før du reiser og så endelig godkjennes når du har kommet hjem før de kan innpasses i bachelorgraden din.

Du kan også bruke frie emner på å ha et praksis-opphold i Italia og få studiepoeng for det.

Studieløp for deg med opptak fra og med høsten 2019

For studenter uten forkunnskaper, med utveksling i 4. semester

6. semester Emne i italiensk språk eller litteratur Emne fra 40-gruppe Emne fra 40-gruppe
5. semester ITA2301 – Moderne italiensk litteratur ITA2110 – Italiensk morfosyntaks Emne fra 40-gruppe
4. semester Innføring i italiensk litteratur på studieopphold i utlandet

Frie emner på studieopphold i utlandet

3. semester ITA1102 – Italienske tekster Emne fra 40-gruppe EXPHIL03 – Examen philosophicum
2. semester ITA1101 – Italiensk språk ITA1100 – Praktisk italiensk (anbefalt) Examen facultatum
1. semester ITA1501 – Italiensk kulturkunnskap ITA1000 – Innføring i italiensk
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

For studenter uten forkunnskaper, med utveksling i 5. semester

6. semester Emne i italiensk språk eller litteratur Emne fra 40-gruppe Emne fra 40-gruppe
5. semester Fordypningsemner i italiensk litteratur og språk/lingvistikk på studieopphold i utlandet Fritt emne på studieopphold i utlandet
4. semester ITA1301 – Italiensk litteratur, innføring Emne fra 40-gruppeEmne fra 40-gruppeEmne fra 40-gruppe Fritt emne
3. semester ITA1102 – Italienske tekster Emne fra 40-gruppe EXPHIL03 – Examen philosophicum
2. semester ITA1101 – Italiensk språk ITA1100 – Praktisk italiensk (anbefalt) Examen facultatum
1. semester ITA1501 – Italiensk kulturkunnskap ITA1000 – Innføring i italiensk
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

For studenter med forkunnskaper, med utveksling i 4. semester

6. semester Emne i italiensk språk eller litteratur Emne fra 40-gruppe Emne fra 40-gruppe
5. semester Fritt emne Emne fra 40-gruppe Emne fra 40-gruppe
4. semester

Frie emner på studieopphold i utlandet

3. semester Emne i italiensk språk eller litteratur ITA2301 – Moderne italiensk litteratur ITA2110 – Italiensk morfosyntaks
2. semester ITA1301 – Italiensk litteratur, innføring ITA1101 – Italiensk språk EXPHIL03 – Examen philosophicum
1. semester ITA1102 – Italienske tekster ITA1501 – Italiensk kulturkunnskap Examen facultatum
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

For studenter med forkunnskaper, med utveksling i 5. semester

6. semester Emne i italiensk språk eller litteratur Emne fra 40-gruppe Emne fra 40-gruppe
5. semester

Frie emner på studieopphold i utlandet

4. semester Emne i italiensk språk eller litteraturEmne i italiensk språk eller litteratur Fritt emne Emne fra 40-gruppe
3. semester ITA2110 – Italiensk morfosyntaksITA2110 – Italiensk morfosyntaksITA2110 – Italiensk morfosyntaksITA2110 – Italiensk morfosyntaksITA2110 – Italiensk morfosyntaks ITA2301 – Moderne italiensk litteratur Emne fra 40-gruppe
2. semester ITA1301 – Italiensk litteratur, innføring ITA1101 – Italiensk språk EXPHIL03 – Examen philosophicum
1. semester ITA1102 – Italienske tekster ITA1501 – Italiensk kulturkunnskap Examen facultatum
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypningsfag (80-gruppe)

Disse italiensk-emnene må du ta for å fullføre bachelorgraden.

Støttefag (40-gruppe)

For å sikre faglig bredde i bachelorgraden skal du velge et støttefag. Les mer om hvilke fag du kan velge mellom og råd når du skal velge.

Frie emner

Du kan velge helt fritt inntil 20 eller 40 studiepoeng blant alle bacheloremner ved UiO, avhengig av om du velger studieløpet for studenter med eller uten forkunnskaper. Merk at noen emner har forkunnskapskrav. Se råd om hvordan du bruker frie emner.

Ex.phil og ex.fac

Ex.phil. og ex.fac. er obligatoriske emner i graden. Ex.phil. tilbys både på norsk og på engelsk. Du kan velge mellom mange forskjellige varianter av ex.fac.

Har du studert tidligere?

Hvis du har tidligere utdanning fra andre universiteter og høgskoler i Norge, kan du søke om å få godkjent dette som del av bachelorgraden etter at du har fått opptak på programmet. Gode forkunnskaper fra videregående skole kan dessverre ikke gi fritak fra obligatoriske emner. Mer informasjon om godkjenning av ekstern utdanning.

Hvis du har avlagt ex.phil og/eller ex.fac. før du fikk opptak på programmet, kan du også søke om å få bruke dem i graden ved UiO.

Redusert studieprogresjon, permisjon og utsatt studiestart

Studieløpet forutsetter normal studieprogresjon med 60 studiepoeng per år. Det er mulig å søke om utsatt studiestart, permisjon eller å få studere med redusert studieprogresjon. Men får du innvilget en søknad om dette, er du selv ansvarlig for å planlegge studieløpet ditt. Vær oppmerksom på at få emner går hvert semester. Her finner du søknadsskjema og retningslinjer.

Spørsmål om redusert progresjon, permisjon eller utsatt studiestart kan du rette til studiekonsulenten.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Europeiske språk

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 7. mars 2019 09:07 - Sist endret 7. feb. 2020 16:26