Studentpraktikant ved norske utenriksstasjoner i Kyiv, Moskva, Murmansk og St. Petersburg høsten 2020

Ambassadene i Kyiv og Moskva og generalkonsulatene i Murmansk og St. Petersburg har ledige praktikantplasser høsten 2020. 

Mer informasjon om studentpraktikantordningen og søknadsfrister finner du på UDs nettsider. 

Ta kontakt med studiekonsulent for russisk for spørsmål om hvordan en praktikantplass kan kombineres med studier. 

Publisert 2. mars 2020 14:55 - Sist endret 2. mars 2020 14:55