Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier

Når du har fullført bachelorprogrammet i Europastudier (EU) er du kvalifisert til å søke opptak til en rekke masterprogrammer, avhengig av hvilken fordypning du har valgt. Aktuelle masterprogrammer kan for eksempel være statsvitenskap, historie eller europeiske og amerikanske studier

Mange organisasjoner har behov for kompetanse på europeiske forhold. Med fullført bachelorprogram i Europastudier (EU) kan du jobbe innenfor mediene, skoleverket, offentlig forvaltning, næringslivet og nasjonale og internasjonale organisasjoner. Kombinerer du din kunnskap med et europeisk språk, gir studiet deg gode forutsetninger for arbeid som handler om kontakt og forståelse. Studiet kvalifiserer deg også til en rekke stillinger, for eksempel innenfor saksbehandling, rådgivning, informasjonsarbeid og organisasjonsarbeid.

Se mer på denne siden dersom du ønsker å vite mer om arbeidslivet etter studiene. Her vil du finne nyttig informasjon om nettressurser og tips når det gjelder god bruk av utdanningen din. På denne nettsiden vil fakultetet legge ut mye relevant informasjon om arbeidsliv og karriere.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 16. feb. 2015 15:35