Programmet tar ikke opp nye studenter

Trainee

Hanne Amalie Sklett Larsen var usikker på hva hun ville jobbe med etter studiene. I Trainee Sør får hun erfaring fra mange virksomheter, også utenfor Norge.

Hanne Amalie Sklett fikk jobbe som trainee i Brüssel.

Hva jobber du med?

Traineeprogrammet gir meg erfaringer fra flere forskjellige virksomheter på Sørlandet, både private og offentlige. Vanligvis er man innom tre forskjellige virksomheter i løpet av traineeperioden som er på 18 måneder. Selv arbeidet jeg først en periode ved Sørlandets Europakontor, og nå jobber jeg ved Sørlandet sykehus.

Som trainee ved Sørlandets Europakontor oppholdt jeg meg i Brüssel, og formidlet informasjon mellom næringsliv, akademia og offentlige aktører i Agder på den ene siden og EU-systemet på den andre.

Arbeidet innebar deltagelse på konferanser og seminarer, jeg skrev nyhetsbrev og tok i mot grupper av norske elever og politikere på studietur og seminarer i Brüssel, og jeg fikk også anledning til å fordype meg faglig i EUs utdanningspolitikk.

Hvorfor valgte du bachelorprogrammet i Europastudier (EU)?

Før jeg begynte ved UiO hadde jeg vært innom siviløkonomstudiet i Frankrike, men fant ut at jeg heller ville satse på noe i skjæringspunktet mellom statsvitenskap og økonomi.

På Europastudier (EU) hadde jeg gode muligheter til selv å velge faglig sammensetning. I tillegg er studiet rettet utover Norges grenser, noe som jeg tenkte kunne gi spennende muligheter.

Gjorde utdannelsen din deg godt forberedt på yrkeslivet? På hvilken måte har du fått bruk for det du lærte ved å studere Europastudier?

Da jeg var ferdig med bachelorgraden var jeg usikker på om jeg skulle forsøke meg i arbeidslivet eller studere videre, men valgte å ta en mastergrad i statsvitenskap ved UiO. Jeg forfulgte tematikken fra bachelorstudiet videre i masterstudiet og skrev masteroppgave om norske aktører i Brüssel.

Da jeg var ferdig med studiene var jeg usikker på hva jeg hadde lyst til å jobbe med, men hadde hørt om Trainee Sør, søkte, og fikk jobb.

Arbeidet i Brüssel var utrolig spennende og jeg måtte forholde meg til og lære nye ting hver dag, men med en solid utdanning i bunn følte jeg meg allikevel forberedt og trygg på at jeg skulle klare utfordringene. De konkrete kunnskapene om EU-systemet som jeg hadde tilegnet meg gjennom studiene var selvfølgelig svært nyttige i jobben for Sørlandets Europakontor. Men kanskje aller viktigst er arbeidsmetodikken og metodekunnskapene jeg har tilegnet meg gjennom å studere, som vil være relevante i alle fremtidige jobber, enten jeg kommer til å fortsette å jobbe opp mot EU eller ikke.

Etter hvert som man får prøvd seg litt i arbeidslivet får man større oversikt over potensielle arbeidsgivere og forskjellige typer jobber, og ser muligheter man kanskje ikke visste om mens man studerte.

Ville du gjort noe annerledes under studietiden hvis du fikk velge om igjen?

Dessverre var jeg lite engasjert i verv ved siden av studiene. Med relevante verv tror jeg en kan opparbeide seg en del kunnskap og erfaring gratis, og på en morsom og sosial måte. Jeg tror arbeidsgivere ikke bare ser på utdannelsen din, men også hva slags annen erfaring du har. Det er viktig å koble av, og ha et liv ved siden av studiene, enten det er i den ene eller den andre formen. Med relevante verv og arbeidserfaring får en to ting på en gang!

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 10. apr. 2014 12:33