Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet

Som student på bachelorprogrammet i Europastudier kan du reise på utveksling til mange spennende læresteder. Vi anbefaler sterkt at du tar valgfrie europaemner under studieoppholdet.

Når kan jeg dra?

Det anbefales at utenlandsoppholdet legges til 4. eller 5. semester av studieprogrammet, avhengig av hvilke emner du planlegger å avlegge.

Hvor kan jeg dra?

Knappen nederst på siden tar deg til en oversikt over alle universiteter som Universitetet i Oslo har avtale med. Studenter på Europastudier prioriteres på programavtalene og fakultetets avtaler. Dette finner du informasjon om på hver enkelt avtale.

Programmets avtaler:

SV-fakultetets avtaler

Emnevalg og godkjenning

Valgfrie europaemner i utlandet

Hvis du skal ta europaemner på utveksling må emnene ha europarelevans for å bli godkjent. Er du i tvil om emnene i utlandet har europarelevans kan du se på listen over hvilke UiO-emner som tilbys som europaemner for å se etter liknende tema, eller ta kontakt med SV-infosenter for mer informasjon.

Språkemner kan ikke inngå som europaemner.

Skal du kun avlegge valgfrie europaemner på utveksling trenger du ikke å søke om forhåndsgodkjenning. Du må selv passe på at emner du avlegger i utlandet ikke overlapper med emner du allerede har tatt eller senere skal ta i din bachelorgrad ved UiO.

Obligatoriske emner i utlandet

Skal du avlegge et emne i utlandet som erstatning for et emne du har som obligatorisk i studieprogrammet ditt, trenger du en faglig vurdering og må søke om forhåndsgodkjenning. Emnebeskrivelse og pensumliste over emnet du ønsker å ta i utlandet må da sendes med søknad om forhåndsgodkjenning.

Les mer om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning.

På avtalesiden til universitetet du skal til står det mer informasjon om emnevalg.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Publisert 3. mai 2013 10:39 - Sist endret 16. apr. 2015 15:10