Siste beskjeder

Publisert 28. apr. 2022 08:25

Senter for profesjonsstudier ved OsloMet har utlyst tre stipendiatstillinger som kan være aktuelle for nyutdannede idéhistorikere eller europeiske kulturalister.

Se utlysningen her.

Publisert 27. apr. 2022 08:24

Forskergruppa «Barn og ungdom i idéhistorisk perspektiv» utlyser inntil to masterstipend à kr 20 000 til EKUL-studenter som skriver masteroppgave innenfor dette området.

Se fullstendig utlysning her.

Søknadsfrist: 15. juni 2022.

Publisert 25. apr. 2022 14:47

Forum for vitenskapsteori utlyser stipender til masterstudenter som ønsker å skrive masteroppgave, artikkel eller prosjektsøknad med vitenskapsteoretisk innhold. 

Se fullstendig utlysning her.

Søknadsfrist: 15. mai.

Publisert 21. apr. 2022 14:08

Gjennom universitetsalliansen Circle U. som UiO er med i tilbys det gratis sommerskoler i Paris, Oslo og Berlin innen global helse, demokrati og klima. Søknadsfristen er 29. april 2022 for alle de fem sommerskolene.

Rethinking Global Health

Hvor: Université Paris Cité
Når: 4.–8. juli
Hvem: Ph.d.-studenter og unge forskere.
Kostnad: Gratis
Søknadsfrist: 29. april

...

Publisert 30. mars 2022 08:06

Handelshøjskolen i København har lyst ut en PhD-stilling som kan være relevant for EKUL-kandidater.

Se utlysningen her.

Søknadsfrist 29. april.

Publisert 28. mars 2022 16:26

Hvordan få trening i teamarbeid og bygge CV-en samtidig?

Meld deg på case-konkurranser i Aarhus og ved HF denne våren:

 

Universitetet i Aarhus 26. – 27. april:

https://www.hf.uio.no/studier/karriere/underveis/case-konkurranse/au-april-2022.html

 

HF 7. - 9. juni:

 

https://www.hf.uio.no/studier/karriere/underveis/case-konkurranse/index.html

Publisert 24. mars 2022 10:10

Uppsala universitet lyser ut til sammen 3-4 stipendiatstillinger som kan være relevante for EKUL-kandidater.

Se utlysningene her:
https://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=490302
https://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=490345
 

 

Publisert 21. mars 2022 13:54

Demokratidagene: HF og Deichman inviterer et dypdykk i demokratiets røtter, mangfold og utfordringer. Relevant for enhver HF-student!

Se hele det mangfoldige programmet

Fra 21. mars - 2. april på et bibliotek nær deg. Alle arrangementene er gratis og åpne for alle, og de vil strømmes

Publisert 18. jan. 2022 13:23

Hvem kan søke?

Masterstudenter på siste året fra Universitetet i Oslo

Hva kan du få stipend til?

Arbeid med masteroppgaver, prosjekter med Oslo-relevant tema

Hvor mye kan du få?

Inntil 30 000 kr.

Søknadsfrist 15. februar

Søknadsinfo: www.uio.no/osloforskning

Publisert 20. des. 2021 08:29

IFIKK har lyst ut enda en stipendiatstilling innenfor idéhistorie. 

Du finner fullstendig utlysning her. 

Publisert 16. des. 2021 12:28

UiB lyser ut en stipendiatstilling innenfor kulturstudier knyttet til prosjektet "Gardening the Globe: Historicizing the Anthropocene through the production of socio-nature in Scan­dinavia, 1750-2020 (Gardening)".

Fullstendig utlysning finnes her

Publisert 8. des. 2021 13:43

Som en del av den kommende klima- og miljøstrategien ønsker UiO å legge bedre til rette for ulike aktiviteter og initiativ fra studenter knyttet til klima, miljø og bærekraft. I den forbindelse ønsker viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet å utrede om UiO skal delta i den internasjonale bevegelsen for studentdrevet og sentralt støttet "Grønt kontor". Som en del av denne utredelsen inviterer vi til et internship-prosjekt hvor studentene selv skal utvikle et forslag til hvordan et studentinitiert og -drevet grønt kontor kunne vært organisert ved UiO.

Prosjektgruppen skal bestå av 6-8 studenter. Gruppen vil ha en administrativ kontaktperson, men skal drive prosjektet frem selv. Det vil derfor kreve stor grad av selvstendighet, men også god evne til å jobbe i team. Gruppen vil følge Green Office ordningens digitale opplegg med en oppstarts workshop og fem tematiske steg for å kartlegge og designe et ...

Publisert 30. nov. 2021 12:25

IFIKK lyser ut en stipendiatstilling knyttet til prosjektet Maritime Modernities: Formats of Oceanic Knowledge.

Søknadsfrist: 17. januar 2022.

Fullstendig utlysning finner du her.

Publisert 3. nov. 2021 12:34

IFIKK lyser ut stillinger som undervisningsassistent på EXPHIL03 – Examen philosophicum våren 2022. EKUL-studenter med spesialisering i idéhistorie kan søke. 

Se fullstendig utlysning her.

Søknadsfrist: 10. november.

Publisert 28. okt. 2021 08:42

Forum for vitenskapsteori utlyser stipender til masterstudenter, PhD-studenter eller forskere tilknyttet UiO som ønsker å skrive masteroppgave, artikkel eller prosjektsøknad med vitenskapsteoretisk innhold.

Her finner du mer informasjon, samt lenke til informasjon om søknadsprosedyren.

Søknadsfrist: 20. november.

Publisert 19. okt. 2021 14:26

Ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk er det ledig stilling som vitenskapelig assistent til kulturhistoriske- og kunnskapshistoriske prosjekter med tilsetning fra 15. november. I første omgang dreier det seg om ca. 100 timers arbeid. Stillingen er bl.a. knyttet til det NFR finansierte prosjektet Bodies in Translation: Science, Knowledge and Sustainability in Cultural Translation: https://www.hf.uio.no/ikos/english/research/projects/bodies-in-translation-science-knowledge-and-sustai/index.html
 

Arbeidsoppgaver

 • assistanse til administrasjon og drift av forskingsprosjekt
 • skanning av litteratur
 • litteratur- og kildesøk og datainnsamling

Det kan bli lagt andre oppgaver til stillingen.

...

Publisert 12. okt. 2021 18:37

I mars 2022 skal HF gjennomføre et formidlingsinitiativ i samarbeid med Deichman. Det overordnede temaet blir demokrati. Vi søker 2-3 prosjektassistenter med oppstart i november 2021 og februar 2022.

Er det noe for deg?

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå i planlegging og gjennomføring av arrangementer.
 • Publisere på nettsider og i sosiale medier.
 • Tekstproduksjon i forbindelse med arrangementer.
 • Løpende dialog med prosjektleder og delta i relevante møter.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • God til praktisk planlegging og koordinering.
 • Selvgående og løsningsorientert.
 • Gjennomføringsevne, holder avtaler og følger opp frister.
 • Positiv og flink med folk.
 • Kan skrive og har god digital kompetanse.

Arbeidstiden blir gradert, med mindre arbeid i starten og mer opp mot gjennomføring.

...
Publisert 5. okt. 2021 13:44

Samhold og felleskap er viktig for studenter og ansatte på UiO. I anledning Verdensdagen for psykisk helse 10.oktober vil UiO markere dagen med en hel uke! Tema 2021: Livet under og etter pandemien: Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp.

Fra 11. til 15. oktober blir det gratis foredrag som er åpne for alle, "stands" forskjellige steder på campus og lokale aktiviteter. HF arrangerer panelsamtale med blant andre lege Kaveh Rashidi torsdag 14.10. https://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/verdensdagen-for-psykisk-helse/arrangementer-2021/panlesamtale-om-psykisk-helse-og-studier.html

 

Les mer om Verdensuken for psykisk helse på UiO: https://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/verdensdagen-f...

Publisert 10. sep. 2021 11:18

Masterstudenter kan nå søke om stipend til opphold ved Det norske instituttet i Roma. Søknadsfrist er 15. oktober 2021. 

Fullstendig utlysning finner du her.

Publisert 10. sep. 2021 10:50

IKOS lyser ut en stilling som stipendiat på prosjektet Bodies in Translation: Science, Knowledge and Sustainability in Cultural Translation.

Se fullstendig utlysning her.

Søknadsfrist: 17. oktober 2021. 

Publisert 24. aug. 2021 08:55

Forskergruppa Collecting Norden deler ut 3 stipender à 15 000 kr. til masterstudenter som skriver masteroppgave relatert til Collecting Nordens hovedmål og tematikk. De ønsker prosjekter som interesserer seg for nordiske reiser, nordiske objekter og/eller samlinger og/eller ulike Norden-konstruksjoner. 

Søknadsfrist er 15. september 2021. 

Les mer her.

 

Publisert 24. aug. 2021 08:14

Skriver du masteroppgave om et Oslo-relatert tema? Da kan du søke om stipend fra Osloforskning.

Masterstudenter ved Universitetet i Oslo som er i sluttfasen av sitt arbeid, har mulighet til å søke om støtte fra Osloforskning.

Søknadsfrist er 15. september 2021.

Les mer om stipendet her.

Publisert 6. juli 2021 09:00

Forskerprosjektet The Politics of Disability Identity lyser ut stipendiatstilling. Se fullstendig utlysning her.

Publisert 28. juni 2021 13:27

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag i Tromsø søker en stipendiat innenfor tema etter egen utforming som vil utforske skeive eller normbrytende aspekter ved polarhistorien i en museal kontekst.

Søknadsfrist: 21. august, og merk at utlysningen også er åpen for kandidater som er i ferd med å ferdigstille masteren.

Fullstendig utlysning finner du her.

Publisert 21. juni 2021 16:06

IFIKK lyser ut inntil seks stillinger som studentassistenter på EKUL. Utlysningen er rettet mot EKUL-studenter i 3. semester, og arbeidet består i oppfølging av en gruppe på 3-4 førstesemesterstudenter.

Fullstendig utlysning finner du her.