Aktuelle stipender for masterstudenter i europeisk kultur

Ønsker du å søke stipend til arbeidet med masteroppgaven, er det flere stipendordninger som kan være aktuelle for masterstudenter i europeisk kultur. Under finner du en oversikt over særlig aktuelle stipender.

Aktuelle stipender

  • Vitenskapsbutikken
    Vitenskapsbutikken formidler prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter ved UiO.
  • Forum for Vitenskapsteori (FfV) tilbyr opp til tre stipend i året til MA-studenter som ønsker å skrive masteroppgave om vitenskapsteori.Søknadsfrist 15.November/ 15. mai.
  • Osloforskning - stipend for masterstudenter og forskere ved Universitetet i Oslo som skriver om Oslo-relevante tema. Søknadsfrist februar/september hvert semester
  • Norsk Folkemuseums studentstipend - Norsk Folkemuseum lyser årlig ut 1-2 studentstipender på 15.000 hver. Målet for stipendet er å stimulere til forskning på kildemateriale i Norsk Folkemuseums samlinger og/eller forskning som bidrar til ny kunnskap om emner som inngår i stiftelsens forsknings- og utstillingsprofil.  

 

Publisert 24. feb. 2016 13:36 - Sist endret 3. sep. 2019 08:31