Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Krav til faglig fordypning (bare synlig for UiO-tilsatte)

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Krav til faglig fordypning:

  • fagfordypning på minimum 80 studiepoeng i et humanistisk fag (eller tilsvarende)

og

  • minimum 50 studiepoeng med tekstanalytisk og historisk perspektiv. Dette vil si emner hvor studiet av tekster i historisk perspektiv står sentralt, for eksempel mentalitetshistoriske, vitenskapshistoriske, idéhistoriske, kulturhistoriske, kunnskapshistoriske, litteraturhistoriske eller religionshistoriske emner. Disse 50 studiepoengene kan være en del av en emnegruppe (80- gruppen eller 40-grupper).