Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

 • 15. april

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden. Fristen for å søke om dette er 1. mars

Gå til Søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Studieplasser

25

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

 • generell studiekompetanse
 • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
 • en faglig fordypning fastsatt av programmet
 • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

 • fagfordypning på minimum 80 studiepoeng i et humanistisk fag (eller tilsvarende)

og

 • minimum 50 studiepoeng med tekstanalytisk og historisk perspektiv. Dette vil si emner hvor studiet av tekster i historisk perspektiv står sentralt, for eksempel mentalitetshistoriske, vitenskapshistoriske, idéhistoriske, kulturhistoriske, kunnskapshistoriske, litteraturhistoriske eller religionshistoriske emner. Disse 50 studiepoengene kan være en del av en emnegruppe (80- gruppen eller 40-grupper)

Motivasjonsbrev

Til søknaden skal det legges ved et motivasjonsbrev (maks en A4-side) med beskrivelse av:

 • Interesse for studiet
 • Planer for gjennomføring av studiet

Motivasjonsbrevet vil også bli tatt med i opptakskomiteens vurdering av søkere.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Rangering av søkere

 • Søkere rangeres først etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen
 • Dernest rangeres søkerne på bakgrunn av motivasjonsbrevet

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.

Merk at det ikke er anledning til å få godkjent tidligere utdanning som tilsvarer de obligatoriske emnene i graden. Det er kun eventuelle valgfrie emner som kan godkjennes fra tidligere.