Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold i løpet av studiene vil gi deg nye perspektiver på faget, styrke den tverrfaglige kompetansen og gi deg verdifulle språkkunnskaper. Ikke minst utvider et utenlandsopphold din faglige horisont og ruster deg for å skrive masteroppgave!

Når skal du dra?

Masterprogrammet i Europeisk kultur har lagt til rette for at 3. semester tilbringes ved et utenlandsk lærested med sterk faglig tilknytning.

Hvor kan jeg dra

University of Aberdeen

Université libre de Bruxelles

University College London 

Universiteit Utrecht 

Uppsala universitet

Göteborgs universitet

Se alle instituttets avtaler her. I tillegg til våre avtaler har både HF og UiO avtaler som kan være interessante for deg, og disse finner du på de sentrale sidene for utveksling. 

Stipendordninger

I tillegg til stipendordningen som Lånekassen har, finnes det flere ekstra stipender. Reiser du på en Erasmus-avtale eller Nordplus-avtale vil du motta et ekstra stipend i måneden. Om en utvekslingsavtale er Erasmus + eller Nordplus er oppgitt på nettsiden for utvekslingsavtalen.

Lånekassen har også et eget språkstipend om du ønsker å ta språkkurs i forkant av studiet.

Internasjonal praksis


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 29. aug. 2014 14:47 - Sist endret 20. aug. 2021 14:40