Hva lærer du?

Gjennom masterstudiet og arbeidet med masteroppgaven lærer du å samle relevant informasjon, tilegne deg store mengder kunnskap, trekke ut essensen av denne og formulere egne slutninger og faglige resonnementer.  Du får erfaring med å løse komplekse oppgaver og levere til tidsfrister, og du får øvelse i å samarbeide med andre og i å arbeide selvstendig etter vitenskapelige krav med et større prosjekt.

Du kan lese mer om læringsmålene under hver studieretning.

Tidligere master- og hovedfagsoppgaver

Du kan se tidligere innleverte hoved- og masteroppgaver i DUO . De vil kunne gi et godt inntrykk av de faglige mulighetene dette programmet gir deg.

Publisert 16. juni 2014 11:41 - Sist endret 21. aug. 2019 10:18