Hvorfor velge denne retningen?

Mange dramatiske begivenheter de siste tiårene har vist betydningen av grundig kunnskap om Russland, Polen, Tsjekkia og landene på Balkan. Universitetet i Oslo har Nordens bredeste fagmiljø innen Øst-Europa-studier og slaviske språk. Som masterstudent blir du med i et fagmiljø som garanterer deg oppdaterte og dyptgående kunnskaper.

Viktig og etterspurt kompetanse

Du bygger opp kompetansen din ved å bli enda bedre i russisk eller et av de andre slaviske språkene: polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk. Å beherske et slavisk språk er kongeveien til å studere problemstillinger i Øst-Europa. Samtidig går du i gang med å spesialisere deg innen det temaet du er særlig interessert i. Dine språkkunnskaper gir deg privilegert adgang til land og kulturer som utfordrer og beriker – og på masterstudiet har du stor frihet til å spesialisere deg i akkurat det du finner mest spennende.

Bredt fagmiljø

Lærerne på studieretningen har spisskompetanse i russisk, polsk, tsjekkisk og bosnisk/kroatisk/serbisk. I tillegg forsker de på spørsmål som går på tvers av de enkelte språkene og land der språkene brukes. De er særlig opptatt av samtidige problemstillinger i øst-europeiske og slaviske land, for eksempel forhold knyttet til nasjonal identitet. Lærerne og forskerrekruttene er involvert i flere store forskningsprosjekter der også masterstudenter kan bidra.

 

 

Publisert 15. apr. 2014 08:56 - Sist endret 27. nov. 2014 11:51