Oppbygging og gjennomføring

Mastergraden går over to år og består av 120 studiepoeng. Du har mange muligheter for å kombinere emner og for å velge hva du vil spesialisere deg innen og skrive masteroppgave i: russisk språk, russiskspråklig litteratur, Russland-studier, russisk oversettelse, polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk språk, litteratur eller områdestudier.

Fra og med høsten 2018 kan du ikke lenger velge oversettelse som egen studieretning. Se her for studieløp t.o.m høsten 2021. 

Masteroppgave 60 studiepoeng

 • 10 obligatoriske studiepoeng 
 • 10 studiepoeng velges blant 2 emner,
 • 40 studiepoeng valgfrie emner 
 • 60 studiepoeng masteroppgave

Masteroppgave 30 studiepoeng (gjelder kun oversettelse fra russisk til norsk):

 • 10 obligatoriske studiepoeng 
 • 10 studiepoeng velges blant 2 emner,
 • 70 studiepoeng valgfrie emner 
 • 30 studiepoeng masteroppgave

Studieløp

4. semester

Masteroppgave 60 studiepoeng eller 30 studiepoeng

3. semester

Masteroppgave 60 studiepoeng

Valgfrie emner
2. semester

 SLAV4102 – Forskningspraksis innen slavistikk og Øst-Europa-studier, studier i utlandet eller EUS4900 – Internasjonalt prosjektsemester europeiske språk

Emne i russisk, polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk, studier i utlandet eller EUS4900 – Internasjonalt prosjektsemester europeiske språk

Emne i russisk, polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk, studier i utlandet eller EUS4900 – Internasjonalt prosjektsemester europeiske språk

1. semester Emne i russisk, polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk Emne i russisk, polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng


Obligatoriske emner

10 studiepoeng er obligatorisk for alle:

Velg10 studiepoeng blant:

Valgfrie emner

Du kan velge å fordype deg og skrive masteroppgave i russisk, polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk språk, litteratur eller områdekunnskap eller russisk oversettelse. Det er viktig at du velger de emnene som gir best mulig grunnlag for å skrive masteroppgaven. Merk at ikke alle emner går hvert semester.

Andre emner kan også inngå i mastergraden din dersom de er relevante for masteroppgaven din. Da må du søke om det i form av en e-post med begrunnelse, som du sender til studiekonsulenten i god tid før emnepåmeldingen begynner.

Utveksling / utenlandsopphold

Masteroppgaven

Du skriver prosjektskisse for masteroppgaven i SLAV4102 – Forskningspraksis innen slavistikk og Øst-Europa-studier. Prosjektskissen gir grunnlag for tildeling av veileder. Prosjektskisseplan og tema kan justeres i andre og tredje semester.

Mens du jobber med masteroppgaven må du passe på å være undervisningsmeldt i masteroppgaveemnet for at din studierett ikke skal bli inndratt.

Du tar et av følgende masteroppgaveemner:

60 studiepoeng

30 studiepoeng

Deltid, permisjon og utsatt studiestart

Studieløpet forutsetter normal studieprogresjon med 60 studiepoeng per år. Det er mulig å søke om å studere på deltid, men hvis du får søknaden innvilget, er du selv ansvarlig for å planlegge ditt studieløp.  Få emner går hvert semester. Det er også mulig å søke om utsatt studiestart eller permisjon. Her finner du søknadsskjema og retningslinjer for redusert progresjon, permisjon og utsatt studiestart.

Spørsmål om redusert progresjon, permisjon eller utsatt studiestart kan du rette til studiekonsulenten.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 24. feb. 2022 14:12 - Sist endret 24. feb. 2022 14:13