Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse på ditt fagfelt. Gjennom et semester eller et år i utlandet kan du tilegne deg språkkunnskaper, et kontaktnettverk og internasjonal erfaring.

Når kan du dra?

Vi anbefaler at du gjennomfører utenlandsoppholdet i løpet av de tre siste semestrene. Utenlandsoppholdet kan vare i ett eller to semestre. Du kan ta valgfrie emner og/eller skrive på masteroppgaven under utenlandsoppholdet.

Det gis fritak fra det obligatoriske emnet SLAV4102-Forskningspraksis i slavistikk og Øst-Europa-studier hvis du reiser på utveksling i 2. semester.

Du kan også reise på praksisopphold i ditt andre semester med EUS4900 – Internasjonalt prosjektsemester europeiske språk.

Følg HF-studenter på utveksling!

Hvor kan du reise?

For studenter i russisk:

For studenter i polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk:

Du kan også velge andre studiesteder I Europa, Asia, Sør og Nord Amerika, Australia eller Afrika.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

 
Publisert 15. apr. 2014 08:56 - Sist endret 31. okt. 2019 17:10