Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge denne retningen?

Vil du fordype deg i spansk eller portugisisk språk eller litteratur? Eller vil du utdype kunnskapen din om Latin-Amerika? På masterstudiet i spansk, portugisisk og Latin-Amerika er det mange kombinasjonsmuligheter som gir høy kompetanse om språk, litteratur, samfunnsforhold og historie i land hvor det snakkes spansk eller portugisisk.

Denne studieretningen gir deg en unik mulighet til å fordype deg i en disiplin og et tema samtidig som du videreutvikler språkkunnskapene dine. Fagmiljøet tilbyr forskningsnær undervisning og veiledning på internasjonalt nivå innen språkvitenskap, oversettelse, litteratur, samfunn og historie.


Etterspurt kompetanse

Studiet gir deg sentrale og etterspurte humanistiske ferdigheter: Det utvikler din evne til å forholde deg analytisk til språk, litteratur og samfunn gjennom ulike typer tekster og teorier, og ut fra ulike vitenskapelige perspektiver. Gjennom masteroppgaven oppnår du ekspertkompetanse innen et selvvalgt tema, samtidig som du oppøver generelle ferdigheter til å innhente store mengder kompleks informasjon, strukturere det i en lengre tekst, og presentere det tydelig og forståelig for andre.

Kunnskap om språk, litteratur og samfunn fra Latin-Amerika og den iberiske halvøy er viktig og etterspurt. Med en mastergrad fra denne studieretningen har du relevante kvalifikasjoner for å kunne arbeide innen blant annet internasjonale organisasjoner, undervisning, offentlig forvaltning, og privat næringsliv. Hvis du ønsker å gå videre med forskning, kvalifiserer dette studiet til å søke på doktorgradsprogrammer både nasjonalt og internasjonalt.

Publisert 15. apr. 2014 08:56 - Sist endret 15. jan. 2018 18:34