Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier

Jobb

De viktigste hovedoppgavene i jobben for kandidater med mastergrad i europeiske språk er:

 • Undervisning, opplæring og pedagogisk arbeid
 • Rådgivning og veiledning
 • Administrasjon og saksbehandling
 • Kundebehandling, førstelinje og support
 • Kommunikasjonsarbeid og PR
 • Redaksjonsarbeid og journalistikk
 • Oversettelse og tolkning
 • Arkiv og bibliotekoppgaver

De viktigste bransjene:

 • Utdanning og skoleverk
 • Media, kommunikasjon, forlag og PR
 • Offentlige tjenester og forvaltning
 • Arkiv, bibliotek og museum
 • Næringslivet
 • Rettsvesen og politi

Planlegg din karriere

Videre studier

Vil du bli lærer søker du opptak til:

Ønsker du en forskerkarriere kan du søke opptak til:

Publisert 17. mars 2015 15:45 - Sist endret 23. mars 2015 09:09