Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Søknadsfrist og opptak

Det er opptak én gang i året. Søknadsfristen er

 • 15. april

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden. Fristen for å søke om dette er 1. mars

Gå til Søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

 • generell studiekompetanse
 • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
 • en faglig fordypning fastsatt av programmet
 • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

 • Fordypning på minst 80 studiepoeng i spansk, portugisisk eller Latin-Amerika-studier.
 • Minst 20 studiepoeng språklige emner i spansk eller portugisisk som en del av fordypningen eller i tillegg til den.

Hvis opptaksgrunnlaget er fra UiO, tilfredsstilles kravet blant annet av følgende fordypningsgrupper. Hvis fordypningen ikke inneholder 20 studiepoeng språklige emner i spansk eller portugisisk, må dette komme i tillegg for å dekke hele kravet til faglig fordypning (se over).

 • 80-gruppe - Latin-Amerika-studier (80OMR-LATAM)
 • 80-gruppe - Latin-Amerika-studier (80LATAM)
 • 80-gruppe - Portugisisk (80POR)
 • 80-gruppe - Portugisisk språk (80PORS)
 • 80-gruppe - Spansk (80SPA)
 • 80-gruppe - Spansk (80SPA2)
 • 80-gruppe - Spansk språk (80SPAS)
 • 80-gruppe - Spanskspråklig litteratur (80SPAL)
 • Spansk eller portugisisk mellomfag med karakteren 2,7 eller bedre (90 studiepoeng)

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.

Dersom 20 studiepoeng språklige emner i spansk eller portugisisk kommer i tillegg til fordypningen, teller ikke disse emnene med i rangeringen.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.