Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Velkomstmøte

Her får du viktig informasjon om masteren i spansk, portugisisk og Latin-Amerika-studier, og du møter faglærere, medstudentene dine og studiekonsulenten din. Velkommen!

Georg Morgenstiernes hus. © UiO/Hanne Utigard

Det er viktig at du kommer på dette møtet, og du må gi beskjed til studiekonsulenten hvis du ikke kan komme.

Publisert 16. juni 2017 15:45 - Sist endret 7. feb. 2020 16:27