Hva lærer du?

Som student på dette programmet får du en utdanning som gir deg en høy grad av faglig fleksibilitet og tilpasningsevne i arbeidslivet. Vårt mål er å utdanne framtidens beste naturvitere – de som skal legge grunnlaget for den teknologiske utviklingen. Mange av våre kandidater ender som ledere eller deltakere i større naturvitenskapelige- og teknologiske prosjekter. Det krever faglig styrke og gode samarbeidsevner.

Kunnskapsmål

  • Kunne beskrive og forklare de fundamentale naturlovene.
  • Ha bred kompetanse i fysiske fag, matematikk og informatikk.

Ferdighetsmål

  • Kunne arbeide selvstendig.
  • Kunne velge ut relevant informasjon for en oppgaven / problemstilling du jobber med.
  • Kunne forholde deg til tidsfrister.
  • Kunne strukturere arbeidet sammen med medstudenter.
  • Kunne lage matematiske modelleringer av fysiske fenomener.
  • Kunne tenke analytisk.

Generelle kompetansemål

Du skal ved endt program kunne reflektere over sentrale, etiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid. Programmet skal bidra til å utvikle din faglige nysgjerrighet og gi deg forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.

Publisert 6. juni 2012 10:00