Hvorfor velge dette programmet?

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Fysikk og astronomi. Studieretningen Meteorologi og oseanografi videreføres på studieprogrammet Geofysikk og klima.

Samfunnet trenger nyskapende fysikere: Helsesektoren, solcelleindustrien, IT-selskaper, finansinstitusjoner og forskningsinstitutter etterspør kunnskapen du får i dette studiet.

Kort om studieprogrammet

Noen studenter velger dette studiet fordi de er interessert i å forstå sammenhenger i naturen: De vil vite mer om universets opprinnelse, klimasystemet eller DNA-molekylet.

Andre er mer opptatt av alt fysikken kan brukes til, enten det dreier seg om utvikling av nye energikilder, oljeleting, kreftforskning, spillutvikling eller medisinske instrumenter.

Databeregninger - unikt ved UiO

UiO er det første universitet i verden hvor du som student får ta i bruk databeregninger allerede fra begynnelsen av studiet. Det gjør også at du allerede tidlig i studieløpet kan jobbe kreativt og forske på realistiske problemstillinger. Se hvordan databeregninger revolusjonerer studiehverdagen for to av studentene våre:

 

Studiet gir deg et helhetlig bilde av naturens grunnleggende lover og prosesser, via teori, eksperimentelle metoder, matematisk modellering og teknologiske anvendelser. Studieprogrammet tilbyr som det eneste i landet hele bredden i fysikkfaget.

Etter en felles del med fokus på fysikk, matematikk og informatikk velger du en av studieretningene Fysikk, Astronomi eller Meteorologi og oseanografi.

5 studenter forteller om studiet

Studiemiljø

Vi vet at studenter som trives er studenter som lettere lykkes faglig. I begynnelsen av studiet inviterer vi deg derfor med på et faglig og sosialt seminar hvor du blir bedre kjent med faglærerne og de andre studentene på studieprogrammet ditt. Underveis i studiet får du også tilbud om personlig veiledningssamtale hvis du ønsker å ta opp faglige eller sosiale utfordringer.

Alle nye studenter får tilbud om å bli med i en faddergruppe. Der vil du bli kjent med nye og gamle studenter, og få et faglig og sosialt nettverk på UiO fra første dag. Studentene er også aktive i Fysikkforeningen og Fysisk fagutvalg, som blant annet arrangerer bedriftspresentasjoner, foredrag, biljardkvelder og filmvisninger. Les mer om studiemiljø

Studier i utlandet

Vi anbefaler alle studenter å ta deler av studiet i utlandet. Du kan reise ut gjennom organiserte utvekslingsprogrammer til blant annet USA, Europa og Australia. Det er også mulig å ta deler av studiet på Svalbard. I dette programmet vil et eventuelt utenlandsopphold være mest aktuelt i femte og/eller sjette semester. Les mer om studier i utlandet

Videre studier og jobb

Det er et stort antall jobbmuligheter for fysikere, astronomer og meteorologer; fra klimaforskning til utvikling av nye materialer og nanoteknologi.

Ettersom fysikere har trening i å beskrive kompliserte sammenhenger med matematiske verktøy, brukes de i en rekke bransjer, fra økonomi og finans til hjerneforskning.

Noen av våre tidligere studenter jobber på sykehus og deltar i behandlingen av kreftpasienter, andre i solcelle- eller romfartsindustri, i offentlig forvaltning som Norsk Romsenter og Statens strålevern, som forskere ved Sintef, Cicero, Forsvarets forskningsinstitutt eller Institutt for energiteknikk, hos arbeidsgivere som Statoil, Statkraft, Cern eller Kongsberg Gruppen.

Med en mastergrad konkurrerer du om de faglig mest utfordrende jobbene. Avhengig av hvilke valg du gjør underveis, kan du ta mastergrad i:

som igjen kan kvalifisere deg til forskning gjennom ph.d.-studiet. Les mer om videre studier og jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 8. des. 2021 10:04