Kontakt

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • godkjenning av ekstern utdanning
 • eksamen
 • karakterutskrift
 • tilrettelegging
 • bekreftelser

Programstudenter med spørsmål om

 • gjennomføring av studieprogrammet
 • utdanningsplan
 • studieveiledning
 • permisjon
 • utsatt studiestart
 • studieopphold i utlandet

Fysisk institutt

Fysikkbygningen

Tlf.nr. 22856428

E-post: studieinfo@fys.uio.no

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter