Programevaluering

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby et best mulig studieopplegg. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evalueringer av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evalueringer av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Neste evaluering av dette studieprogrammet vil finne sted studieåret 2008/2009. Nærmere informasjon vil bli gitt til studenter som blir berørt av denne evalueringen. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet.

Publisert 6. juni 2012 10:00