Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet i fysikk, astronomi og meteorologi er et fulltidsstudium over tre år på 180 studiepoeng. Programmet er sammensatt slik:

  • Breddeemner innen matematikk, fysikk, astronomi, geofysikk (90 studiepoeng)
  • Ex.phil.
  • 60-80 sp obligatoriske emner (avhengig av studieretning)
  • 10-30 sp frie emner (avhengig av studieretning)

Anbefalt studieløp

6. semester Valgfritt/avh. av fordypning Valgfritt/avh. av fordypning Valgfritt /avh. av fordypning
5. semester Valgfritt/avh. av fordypning Valgfritt/avh. av fordypning Valgfritt/avh. av fordypning
4. semester Valgfritt/avh. av fordypning Valgfritt/avh. av fordypning Valgfritt/avh. av fordypning
3. semester AST1100 – Innføring i astrofysikk (videreført) (t.o.m. kull 2015) / AST2000 – Innføring i astrofysikk (kull 2016) / GEF1100 – Klimasystemet (nedlagt) FYS1120 – Elektromagnetisme MAT1120 – Lineær algebra
2. semester FYS-MEK1110 – Mekanikk MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført) og emner i HMS MAT-INF1100 – Modellering og beregninger MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fra høsten 2018 får emner i realfag (unntatt informatikk) nye spesielle opptakskrav. Emner i biovitenskap får nye krav fra høsten 2019. Les mer om hvilke krav som gjelder på hver enkelt emneside.

Hvis du fikk opptak på programmet før høsten 2018, vil du være unntatt fra de nye kravene når du tar emner på dette studieprogrammet.

Les mer om hva som gjelder for deg.

Studieretninger

Du må velge en studieretning i løpet av 3. semester. For hver studieretning er det obligatoriske emner som utgjør en fordypning i faget. Du kan velge mellom følgende studieretninger:

Obligatoriske emner i fysikk, astronomi og meteorologi

De obligatoriske emnene utgjør 100 studiepoeng og består av følgende emner:

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter på programmet fra og med høsten 2015 kreves følgende HMS-emner:

I tillegg kreves HMS0503 – Laboratoriesikkerhet og HMS0505 – El-sikkerhet for deltagelse på laboratorieøvelser på visse emner i programmet (sjekk emnesidene).

 

For studenter som startet på programmet fra og med høsten 2012 til og med våren 2015 gjelder følgende HMS-krav:

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner http://www.mn.uio.no/studier/emner/hms-emner.html).

Endringer i studieprogrammet

Vi jobber hele tiden med å utvikle studieprogrammene våre. Høsten 2017 gjør vi noen større endringer. Vi kommer tilbake med informasjon om hvilken betydning endringene har for deg som er student på studieprogrammet.

Frie emner

De frie studiepoengene er helt frie. Det innebærer at studenten kan velge helt fritt fra emner innen alle fag som gir studiepoengsuttelling. Det anbefales at studenten velger emner som kan komplettere emnene i studieretningen, slik at bachelorgraden kvalifiserer for arbeidslivet eller for relevante masterstudier. Antall frie studiepoeng varierer fra studieretning til studieretning.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i fysikk, astronomi og meteorologi.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 18. okt. 2013 10:52 - Sist endret 1. juni 2018 13:04