Astronomi (studieretning)

Astronomi er studiet av universet, alle dets byggesteiner og fysiske prosesser.

Studieretningen hører til programmet

Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?