Jobb og videre studier

Med bakgrunn fra dette bachelorstudiet vil du være kvalifisert for videre studier på masterprogrammet i Astronomi (master - to år) . Du kan også kvalifisere for opptak til andre masterprogram, som Fysikk (master - to år) , hvis spesielle krav til obligatoriske emner er tilfredsstilt.

En del kandidater med mastergrad i Astronomi fortsetter med doktorgradsstudier i Norge eller ved utenlandske universiteter og blir forskere innen astronomi. Mange arbeider som forskere innen anvendte fag ved forskningsinstitutter og i næringslivet, spesielt innen IT, dataanalyse, modellering og kommunikasjon. Andre med en mastergrad arbeider som programmerere og systemutviklere i IT-bransjen, og noen er lektorer i skoleverket.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. juni 2012 14:50